Ohlášky 2. 10. 2022

Ohlášky 2. 10. 2022 – 27. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti, příští neděli se na vaši návštěvu těší jedna z farních buněk.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45. Od 19:15 bude na faře setkání ekonomické rady. 

Ve čtvrtek bude po mši sv. adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce. Od 9 hodin je na Petrově setkání letošních prvokomunikantů. Připraveny jsou hry, soutěže i mše svatá s otcem biskupem Pavlem. Více informací u o. Michala.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. Jeden z pátečních úmyslů mší sv. je za skauty – srdečně všechny zveme.

Ještě je jedno volné místo na sobotní farní pouť do Nové Říše, Dačic a Kostelního Vydří. Plakát s programem je na nástěnce, odjezd od kostela je v 7:00.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství během roku 2023 ať se přihlásí u o. Michala do poloviny října, aby mohli společně probrat možnosti příprav na manželství.

Diecézní charita Brno také letos pořádá sbírku Koláč pro hospic. Ve středu 5. října 2022 je možné sbírku podpořit také v ulicích Brna. Stánek Charity bude i u nádraží v Králově Poli (6:30 – 16:00). Za příspěvek do charitní kasičky obdrží dárci lahodný koláč.

Před kostelem se bude rozdávat nové číslo Rožně.

Děvčatům  od 2. do 7. třídy nabízíme možnost přihlásit se do nově vzniklých skupinek Marianek, které se začnou scházet od konce října vždy jednou za 2 měsíce. Na společných setkáních hrají hry, tvoří, zpívají a modlí se. Více informací na nástěnce, farním webu nebo u sestry Lucie Chytilové.

Prosíme o pomoc při hledání samostatného a cenově dostupného bydlení pro tříčlennou ukrajinskou rodinu (otec, matka, 20ti letý syn). Dosud pobývali na ubytovnách a nyní by byli rádi za soukromější bydlení. Syn je v rekonvalescenci po těžším úraze a svědčilo by mu klidnější zázemí.  Kdo by o něčem věděl, ozvěte se prosím v sakristii, nebo dejte vědět paní Monice Novákové tel. 608 233 772.