Ohlášky 16. 10. 2022

Ohlášky 16. 10. 2022 – 29. neděle v mezidobí

Dnes slavíme výročí posvěcení našeho kostela, slavnostní mše sv. je v 10:00
a sbírka při všech mších bude věnována o.p.s. Ruka pro život.

Na odpolední program zve Orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností a skauty. Od 14:00 budou v orelském areálu na ulici Medlánecká za gymnáziem soutěže pro děti, skákací hrad a rukodělné dílničky, od 15:30 hraje Cimbálová muzika Jánoch. Během odpoledne vystoupí krojované děti a mládež ze Sokola Řečkovice. Je připraveno bohaté občerstvení a posezení u vína – přijďte společně prožít příjemné odpoledne.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Po celý měsíc říjen se před mší sv.
v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu společně modlíme růženec, ve středu po mši sv.
je desátek pro děti. Na Ořešíně je modlitba růžence každý čtvrtek od 18:00.

V úterý se v našem kostele ve 14:00 rozloučíme s paní Marií Šimonovou,
v 18:30 je na faře společné setkání farních buněk.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45. V 19:15 je na faře setkání organizátorů festivalu Full of life.

Ve čtvrtek bude po mši svaté setkání seniorů, téma KAŽDODENNÍ RADOST, motto: “Zdroje mé radosti“.

V pátek se v 19:00 sejde na faře skupina „Chlapi Řečkovice“, do které se mohou připojit muži z farnosti. Pokud jste ve farnosti noví, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu ještě ve skupině nejste, přijďte a zapojte se.

V sobotu se v 19:30 sejdeme v kostele k vytvoření „Misijního mostu modlitby“,
od 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděle je misijní – sbírka bude určena na misie. Také prosíme o napečení sladkých i slaných dobrot, které budou nabízeny s kávou a čajem po každé mši sv. před kostelem. Od 17:00 bude ve farní herně přednáška na téma „Dušičky a Halloween“.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete do příští neděle dávat lístečky se jmény zemřelých k pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele a na hřbitově
v neděli 30. října. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Děvčatům od 2. do 7. třídy nabízíme možnost přihlásit se do nově vzniklých skupinek Marianek, které se začnou scházet od konce října vždy jednou za 2 měsíce. Na společných setkáních hrají hry, tvoří, zpívají a modlí se. Více informací na nástěnce nebo u sestry Lucie Chytilové.