Ohlášky 23. 10. 2022

Ohlášky 23. 10. 2022 – 30. neděle v mezidobí

Dnes slavíme Světový den misií Misijní neděli. Sbírka je určena pro všeobecný fond Papežských misijních děl, díky kterému papež podporuje misijní aktivity. Také před kostelem si můžete nabídnout sladké i slané dobroty s kávou a čajem. Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Farnost Řečkovice zahajuje cyklus tematických přednášek o tom, co staletí formuje naši civilizaci. O evropské kultuře, hodnotách, tradicích i osobnostech. 1. přednáška na téma „Dušičky a Halloween v tradici a kultuře“ bude dnes v 17.00 ve farní herně

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Sbírka minulé neděle byla pro ops Ruka pro život, vybralo se 10 766 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Této společnosti je také možné přispívat přes projekt GIVT.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti. Příští neděli se na vaši návštěvu těší paní Škvařilová, Bedřichová a Literáková.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, ve středu nebude mše sv. zaměřená na děti – jsou podzimní prázdniny.

Nevzdávej to! Toto je téma, které přichází na Godzone tour 2022.
V letošním roce jsou dvě možnosti účasti – v úterý v Ostravě a v sobotu v Bratislavě na obou místech od 18:00 do 21:00. Dopravu je možné přihlásit na odkazu tourbusy z Brna odjezd v 15:15 od Janáčkova divadla.

V pátek je od 17:00 na faře ministrantská schůzka.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 28. října v 19:00 a bude zakončena v sobotu 29. října v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Ze soboty na neděli dojde k přechodu z letního na zimní čas. Hodiny se posunou ze 3:00 zpět na 2:00.

Příští neděli bude od 15:00 v kostele a následně na hřbitově pobožnost za zemřelé.

Děvčatům od 2. do 7. třídy nabízíme možnost přihlásit se do nově vzniklých skupinek Marianek, které se začnou scházet od konce října vždy jednou za
2 měsíce. Na společných setkáních hrají hry, tvoří, zpívají a modlí se. Více informací na nástěnce nebo u sestry Lucie Chytilové.