Ohlášky 13. 11. 2022

Ohlášky 13. 11. 2022 – 33. neděle v mezidobí

Dnes je 33. neděle v mezidobí, kostelní sbírka byla na sdělovací prostředky.

Do farní kavárny se po mši sv. v 8:30 a 10:00 na vaši návštěvu těší jedna z farních buněk.

Dnešní Svatomartinský průvod bude zahájen na schodech nad kašnou před kostelem scénkou o sv. Václavovi v 17:00.

V 17:30 bude v kostele modlitba růžence za mír ve světě.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Od 13. do 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost. Každý se může zapojit, a to ve společné modlitbě nebo i ve své osobní. Bližší informace jsou v aktualitách na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, středeční bude zaměřená na děti.

Na Ořešíně bude až do vánočních svátků každý čtvrtek v 18:00 modlitba růžence.

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně vystoupí v pátek 18. listopadu v 19:00 hod. pěvecký sbor Chrysostomos s liturgickými písněmi ve staroslověnském jazyce v programu: „Na počátku bylo Slovo“. Plakátek je na nástěnkách.

Uzávěrka adventního číslo Rožně je v pátek 18. 11. 

V sobotu 19. listopadu od 9:00 do 12:00 proběhne brigáda na farní zahradě – prosíme o pomoc. Chtěli bychom zahradu připravit na jarní obnovení ovocných keřů, vysekat staré neplodící keře, posekat trávník, shrabat listí. Zapsat se můžete do tabulky na stránkách farnosti. Pokud by měl do budoucna někdo zájem se na farní zahradě realizovat, dejte, prosím, vědět Janě Rejmanové.

V sobotu je od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Ohlášky svatby: V sobotu 19. listopadu si v Ostrovačicích svátost manželství udělí pan Jan Suchna z Přibyslavic a slečna Terezie Fialová z Ivanovic. Pokud někdo z vás ví o nějaké překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři.

Oddělení správy budov Biskupství brněnského vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník údržby na hlavní pracovní poměr. Podrobnosti jsou na nástěnce a na stránkách biskupství.