PŘIBLÍŽILO SE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ

Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost.

„Přiblížilo se nebeské království.“ (Mt 3,2)

To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás.

Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat. Každý adventní týden nás budou provázet Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který je darem od Boha.

Symbolický „orloj“, bude proto důležitým prvkem tohoto adventního projektu.
O první neděli adventní byl připraven v kostele „orloj“ s postavou Jana křtitele uprostřed, s hodinovou ručičkou a s obrázkem k aktuálnímu adventnímu týdnu. Každá čtvrtina ciferníku „orloje“ symbolizuje jeden adventní týden. Ručička se každou adventní neděli posunuje, obrázek k adventnímu týdnu se vyměňuje.

Dovnitř ciferníku „orloje“ si účastníci během adventu nalepují malé samolepky,  Máme se snažit, abychom měli svá srdce stále připravená na toto setkání.
Zároveň se máme chovat tak, aby Boží království bylo už teď mezi námi a v nás.

Čtvrtý adventní týden: 

„Jan se živil kobylkami a medem divokých včel.“ (Mt 3,4)
Jan Křtitel říká o Mesiáši:
„On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.“ (Mt 3,11)


CO MOHU UDĚLAT?
1. Domluvím se, jaké domácí práce doma udělám.
2. Zapojím se do aktivity, kterou pořádá naše farnost, modlím se za farníky.
3. Přichystám drobné dárky pro přátele, kolegy, spolužáky.

Samolepky jsou k dispozici v kostele,

kartičky s úkoly na čtvrtý adventní týden si  můžete vytisknout zde:  advent_listky_4. tyden