Světové dny mládeže (SDM) jsou setkání mladých lidí z celého světa s papežem. Je to také pouť, oslava mládeže, vyjádření univerzální církve a intenzivní okamžik evangelizace pro svět mladých. Přestože je jasně patrná jejich katolická identita, Světové dny mládeže otevírají své dveře všem bez ohledu na to, jak jsou církvi blízcí nebo vzdálení.

Slaví se na diecézní úrovni na Květnou neděli a každé dva, tři nebo čtyři roky jako mezinárodní setkání ve městě vybraném papežem za účasti Svatého otce. Sdružují miliony mladých lidí, aby oslavili svou víru a pocit sounáležitosti s církví.

Od svého prvního ročníku v Římě v roce 1986 se Světové dny mládeže osvědčily jako laboratoř víry, místo zrodu povolání k manželství a zasvěcenému životu a nástroj evangelizace a proměny církve.

Jejich cílem je poskytnout všem účastníkům univerzální církevní zkušenost a podpořit osobní setkání s Ježíšem Kristem. Je novým podnětem pro víru, naději a lásku celého společenství hostitelské země. Světové dny mládeže, jejichž protagonisty jsou mladí lidé, se také snaží podporovat mír, jednotu a bratrství mezi lidmi a národy na celém světě.

Na setkání se mohou přihlásit mladí ve věku 16–30 let. Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese odpovědnost. Starší 30 let se mohou hlásit pouze do přípravného týmu.

Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5 000 Kč. Zaplacenou zálohu již nelze stornovat, je možné ji převést na náhradníka, kterého za sebe sám nalezneš.

Vstaň! Duchovní příprava na Světové dny mládeže Lisabon 2023