Ohlášky 4. 12. 2022

Ohlášky 4. 12. 2022 – Druhá neděle adventní

Dnes je druhá neděle adventní, po mši sv. v 10:00 přivítají děti v našem kostele vzácnou „nebeskou návštěvu“ – sv. Mikuláše. Na MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY můžete přispět do kasičky, která je u kropenky při vchodu do kostela. Děkujeme za vaše dary.

Do farní kavárny se na vaši návštěvu těší farnice z Ivanovic a příští neděli po mši sv. 8:30 a 10:00 paní Ansorgová, Matalová a Sísová.

Dnes v 16:30 bude v kostele adventní koncert SZUŠ Universum – srdečně zveme.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.Po adoraci je na faře setkání táborových vedoucích.

Všichni, nejen rodiny s dětmi, se mohou zapojit do adventní aktivity prožívání adventu s Janem Křtitelem. Také po celý advent až do svátku Svaté rodiny bude ve farnosti putovat ikona Svaté rodiny. Předávání je vždy v neděli a ve středu. Zájemci na využití této příležitosti k modlitbě za rodiny se ještě mohou zapsat do tabulky na oltáři Sv. Rodiny.

Mše sv. v týdnu jsou v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18:00. V úterý a v sobotu bude rorátní mše sv. již od 6:30. Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, proto bude mše sv. ráno v 6:30 a večer v 18:00.

Středeční bude zaměřená na děti  a od 19:15 je na faře setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po ranní mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 na faře setkání společenství maminek a od 17:00 ministrantská schůzka, zveme k účasti i nové zájemce o tuto službu.

Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře. Po této snídani tedy cca od 7,45 bude zkouška dětské vánoční scholy na 24. prosince v 16:00 – zveme děti, které rády a dobře zpívají, aby se zapojily. Hlaste se u Markéty Šmerdové – děkujeme.

V sobotu zveme od 15:00 na adventní duchovní obnovu farnosti „Skutky milosrdenství“, kterou povede stálý jáhen Mgr. Pavel Mikšů. Program je na nástěnkách.

Do příští neděle můžete přinést do sakristie napečené cukroví pro seniory v domovech a stacionáři Naděje. Celkem bude zapotřebí připravit asi 200 balíčků. Více informací i k dalším aktivitám najdete na stránce Charity a v aktuálním vydání Rožně.   

Příští neděli bude sbírka na pomoc potřebným rodinám prostřednictvím neziskové organizace BAKHITA. Kontakt pro případnou materiální pomoc vám poskytnou dobrovolníci, nebo je uveden na stránkách BAKHITA.

Ještě můžete zadávat úmysly mší sv. na období na leden a únor 2022.

Od ledna bude naše farnost opět pořádat kurz “Manželské večery”. Informace budou od poloviny prosince k dispozici na letáčcích v kostele a na webových stránkách farnosti. Hlásit se můžete už nyní na adrese manzelske.vecery.reckovice@email.cz   Srdečně zvou manželé Dlabáčkovi, Kolářovi a Kasanovi.