Tříkrálová sbírka

Výsledek tříkrálové sbírky v naší farnosti:

Číslo pokladny

Jméno vedoucího skupinky

Částka

 

001

46. dívčí oddíl

2.447,- Kč

 

002

46. dívčí oddíl

4.865,- Kč

 

003

47. dívčí oddíl

3.092,- Kč

 

004

47. dívčí oddíl

2.614,- Kč

 

005

46. chlapecký oddíl

8.767,- Kč

 

006

46. chlapecký oddíl

4.060,- Kč

 

007

44. chlapecký oddíl

7.356,- Kč

 

008

44. chlapecký oddíl

3.196,- Kč

 

009

90. smečka vlčat

7.825,- Kč

 

010

90. smečka vlčat

5.683,- Kč

 

011

Jaroslava Fialová

Milena Bořecká

9.135,- Kč

 

012

Anita Vansová

9.415,- Kč

 

013

Petr Prokš

5.355,- Kč

 

014

Petr Handlar

12.237,- Kč

 

015

Jana Škvařilová

9.036,- Kč

 

223

Augustin Dobeš

12.482,- Kč

 

224

Jana Levičková

11.111,- Kč

 

295

Česlav Ulrich

7.029,- Kč

 

       Výtěžek před kostelem ( 3 pokladny)

25.360,- Kč

 

        Jehnice (celkem 7 pokladen)

51.975,- Kč

 

Celkový výtěžek za farnost

203.040,- Kč

 

Koledovalo se u nás s 28 pokladničkami, zapojili se jednotlivci, skupinky a skautské oddíly. Všem koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Slovo Almužna pochází z řeckého slova „eleemosyne“ = „soucit, milosrdenství, slitování“. Dnes se tímto výrazem myslí jakákoliv pomoc věnovaná potřebné osobě z lásky k Bohu, aniž by bylo cokoliv a žádáno zpět. Almužna je projevem křesťanské lásky k bližnímu. 

Když slyšíme kolem sebe neustálé výzvy k almužně, tak první, co se ozve v našem srdci je – sám mám málo. 

Zapomínáme na to, co všechno máme a co bereme jen jako jakousi samozřejmost. Neradujeme se tak z toho, co sami máme, ale sžíráme se tím, co nám připadne, že mají ti druzí.

A jsme v pasti. Jednou z cest ven z této pasti mohou být dva „kroky“: Prvním krokem je odvrátit pohled od druhých a hledět na to, co Bůh dává konkrétně mně samotnému. A vědomě mu za to pravidelně děkovat. Naučíme se tak každodenní radosti z „běžných“ každodenních věcí.  

Druhý krok je pak poněkud paradoxní: Nehrabat si vše sám pro sebe, ale obdarovávat druhé, dělit se o to, čím konkrétně jsem obdařený já sám. 

Několik tipů, kde můžeme pomoci: 

V těchto dnech probíhala Tříkrálová sbírka, ještě stále můžete poslat svůj dar online převodem nebo dárcovskou SMS. 

Celosvětová organizace Mary’s Meals poskytuje jídlo nejchudším dětem v místě jejich vzdělávání a tím jim mění životy. Působí hlavně v nejchudších zemích světa. 

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená na pomoc vícečetným rodinám a rodinám či lidem, kteří se dostali do kritických životních situací. Působí v české republice prostřednictvím B-pointů. 

Sestry bosé karmelitánky budují klášterní areál v Drastech u Prahy. 

Jedním z mnoha projektů Saleziánů je středisko Stará Zagora v Bulharsku.  Tento projekt jsme podpořili už z výtěžku benefičního koncertu v dubnu 2022. Přímo na místě působí naši bývalí farníci manželé Jelečkovi. Otec Michal k tomu dodává: Od července jsou páteční sbírky zaměřeny na podporu salesiánského díla v bulharském městě Stará Zagora. S některými mládežníky z naší farnosti jsme před prázdninami navštívili místo samotné.  Asi všichni jsme byli ohromeni nejen velkolepostí díla a odvahou salesiánů jít do tak velkého a nejistého projektu, ale především bídou těch, pro které toto vše vzniká a to jsou romské děti. Proto Vám všem děkuji za sbírky ve druhém pololetí, salesiáni jsou za ně opravdu vděční, zvlášť když po zahájení války na Ukrajině, většina dárců zaměřila pozornost tam.

Charita je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou a největší nestátní poskytovatel sociálních i zdravotních služeb v České republice. Můžete přispět na konkrétní aktivitu u nás nebo v zahraničí.

Komunita Sant Egidio slouží v předávání evangelia s v dobročinné službě zejména těm nejchudším. Každoročně pořádá vánoční oběd pro lidi bez domova.