Ohlášky 11. 12. 2022

Ohlášky 11. 12. 2022 – Třetí neděle adventní

Dnes je třetí neděle adventní, dnešní sbírka byla na pomoc potřebným rodinám prostřednictvím neziskové organizace BAKHITA. Srdečné Pán Bůh zaplať.

Děkujeme také všem, kteří přijali výzvu farní charity a přinesli upečené cukroví pro seniory v domovech a stacionáři Naděje. Děti v náboženství připraví balíčky a pan farář a akolyté je roznesou jménem našeho farního společenství s přáním požehnaných Vánoc.

Do farní kavárny se na vaši návštěvu těší po mši sv. v 7:15 Pavel Rejman a po mších sv. v 8:30 a 10:00 paní Ansorgová, Matalová a Sísová.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Všichni, nejen rodiny s dětmi, se stále ještě mohou zapojit do adventní aktivity prožívání adventu s Janem Křtitelem. 

Mše sv. v týdnu jsou v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00, v úterý a v sobotu rorátní mše sv. od 6:30. Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře. Po této snídani tedy cca od 7:45 bude zkouška dětské vánoční scholy na 24. prosince v 16:00 – zveme děti, které rády a dobře zpívají, aby se zapojily. Hlaste se u Markéty Šmerdové – děkujeme.

V úterý bude v kostele od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

Středeční mše sv. bude zaměřená na děti.

Ve čtvrtek je po rorátech setkání seniorů – téma „DĚKUJI TI”   Motto: Mám radost, že jsi šťastný/á..

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude ve čtvrtek od 16:00 do 18:30 a
v pátek od 17:00, další termíny jsou na nástěnkách.

V pátek je od 16:00 na faře setkání farní charity a na večerní mši přinesou skauti betlémské světlo.

V sobotu bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděli po všech mších svatých proběhne před kostelem finanční sbírka na Vánoční obědy Komunity Sant’Egidio. Váš příspěvek pomůže pohostit 26.12. asi 200 potřebných a lidí bez domova. Můžete také pomoci osobně na Vánočním obědě
s chudými jako dobrovolníci nebo přinést cukroví či vánočku.
Bližší informace najdete na webových stránkách Komunity Sant’Egidio, nebo vám je poskytnou členové Komunity při sbírce příští týden. Děkujeme.

V pátek 16. 12. je uzávěrka Rožně. Ještě je volných několik úmyslů mší sv. na únor. 

Od ledna bude naše farnost opět pořádat kurz “Manželské večery”. Informace budou od poloviny prosince k dispozici na letáčcích v kostele a na webových stránkách farnosti. Srdečně zvou manželé Dlabáčkovi, Kolářovi a Kasanovi.  Hlásit se můžete už nyní na e-mailové adrese manzelske.vecery.reckovice@email.cz