Ohlášky 25. 12. 2022

Ohlášky 25. 12. 2022 – Slavnost Narození Páně

Dnes je Slavnost Narození Páně, zítra na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby jako v neděli.

Tak jako každý rok je možné spojit sváteční procházku s návštěvou betléma. Kostel bude otevřen 25. a 26. prosince a 1. ledna od 14:00 do 17:00. Prosíme, zapište se na hlídání do rozpisu na oltáři Sv. Rodiny.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Tabulka farní kavárny pro rok 2023 je již připravena k zapisování.

Minulou neděli proběhla před kostelem finanční sbírka na Vánoční obědy Komunity Sant’Egidio. Po všech mších svatých se vybralo celkem 40 920,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh Zaplať. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří upekli dostatek cukroví, abychom mohli připravit a rozdat balíčky nemocným seniorům a díky dostatku darovaného cukroví jsme mohli prostřednictvím komunity Sant Egidio udělat radost cukrovím i lidem bez domova. Všem, kdo se na této aktivitě podíleli, především šikovným pekařkám a dětem, které balíčky připravily a pomohly roznést srdečné Pán Bůh zaplať.

Mše sv. v týdnu jsou v pondělí na svátek sv. Štěpána jako v neděli, ve středu na svátek svatých Mláďátek v 18:00, v pátek na svátek Svaté Rodiny s obnovou manželských slibů v 18:00, v sobotu děkovná bohoslužba za uplynulý rok v 17:00.

V pátek 30.prosince se ve 14:00 při mši svaté rozloučíme s paní Marií Vávrovou.

Všechny, kterým leží na srdci, aby se mezi námi, v rodinách, v naší zemi a ve světě šířilo Boží požehnání a vyrostla nová povolání ke kněžské a jáhenské službě, zveme na 24hodinovou adoraci, která začne v pátek 30. prosince ve 22:00 a bude zakončena společným vstupem do nového roku 2023. Zapsat se můžete na stránkách farnosti adorace 24.

Příští neděli je Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše sv. budou v 8:00 a v 10:00, od 17:00 bude vyslání koledníků Tříkrálové sbírky a Živý betlém. Všechny srdečně zveme.

Na stolku pod kůrem je k dispozici brožura Křesťanský advent a Vánoce 2022.

Od ledna bude naše farnost opět pořádat kurz “Manželské večery”. Informace jsou
k dispozici na letáčcích v kostele a na webových stránkách farnosti. Srdečně zvou manželé Dlabáčkovi, Kolářovi a Kasanovi.  Hlásit se můžete na e-mailové adrese manzelske.vecery.reckovice@email.cz 

Tradiční sbírka na léčbu lepry a TBC bude probíhat po celou dobu vánoční, to je od 24. 12. 2022 až do 8. 1. 2023. Své příspěvky vkládejte do pokladničky farní charity vzadu v kostele. Děkujeme.

Pěvecký sbor Lumír již dnes zve na tradiční tříkrálový koncert, který se bude konat ve čtvrtek 5. ledna v 19:00. Plakáty jsou na nástěnkách.

Farní ples se bude konat 21. ledna 2023 od 19:30. Předprodej vstupenek bude vždy v neděli po každé mši svaté. 

Po mši sv. se bude rozdávat vánoční číslo Rožně.