Ohlášky 1. 1. 2023

Dnes je Slavnost Matky Boží Panny Marie.

Tak jako každý rok je možné spojit dnešní sváteční procházku s návštěvou betléma. Kostel bude otevřený od 14:00 do 17:00. Od 17:00 bude před kostelem Živý betlém a požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Všechny srdečně zveme.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Tabulka farní kavárny pro rok 2023 je připravena k zapisování.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, navíc bude ještě v úterý v 18:00 za zemřelého Rudolfa Štěpánka.
Středeční mše sv. bude zaměřená na děti a po čtvrteční ranní mši sv. bude moderovaná adorace za kněze a nová povolání.
V pátek je Slavnost Zjevení Páně, při mši sv. bude žehnání vody, kadidla, křídy a zlata. Je to také první pátek v měsíci, možnost  návštěv nemocných, od 17:00 bude příležitost  ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci, po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním. 

Pěvecký sbor Lumír zve na tradiční tříkrálový koncert, který se bude konat ve čtvrtek 5. ledna v 19:00. Plakáty jsou na nástěnkách.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Od ledna naše farnost opět pořádat kurz “Manželské večery”. Informace jsou k dispozici na letáčcích v kostele a na webových stránkách farnosti.

Tradiční sbírka na léčbu lepry a TBC bude probíhat po celou dobu vánoční, to je do 8. 1. 2023. Své příspěvky vkládejte do pokladničky farní charity vzadu v kostele. Děkujeme.

Farní ples se bude konat 21. ledna 2023 od 19:30. Předprodej vstupenek je každou neděli po mši sv. v kapli.