Guy Gilbert: Ať se ti život povede

Francouzský kněz Guy Gilbert pochází z milující rodiny a je z 15 dětí. On sám říká: „Má matka nás nikdy neuhodila. Byla neuvěřitelně mírná a něžná, a právě od ní jsem převzal tento poklad, který musím neustále opatrovat a pracovat na něm.“    

Ve službě v armádě v Alžírsku poprvé poznal násilí a agresivitu a rozhodl se svůj kněžský život zasvětit službě mladým, zejména těm na hraně zákona nebo i za ní. Působí v Paříži a v převýchovné komunitě na statku ve Fauconu. Řada jeho knih vyšla i v češtině. Kniha Ať se Ti život povede je takovým souborem rad pro každý věk a pro každý stav. Jsou to krátké a srozumitelné věty, které jdou přímo k jádru toho, co je opravdu v životě důležité. Nejdřív vysvětluje, jaký život je vlastně vydařený.    

 Vydařený život je tvrdý, náročný a pěkně se v něm nadřete. Protože neztratíte zájem o druhé. Protože budete soucítit s každým utrpením, trápením a budete se snažit pomáhat a utěšovat.    

Vydařený život je život, ve kterém si najdete čas i na sebe. Tím získáte sílu, díky níž budete zdatní, horliví, a budete umět dobře rozpoznat, jak pomoci druhým. …Život, v němž vaše rodina bude požehnáním pro vás i pro jiné blízké lidi.    

Přeji vám, abyste celý život zůstali soucitní.      

Gilbert pomáhá uvědomit si, co pro nás znamenají takové „samozřejmosti“ jako je zrak a ostatní smysly a jak nás mohou přiblížit ke vnímání Boha a jeho darů, krásy, přírody, našich bližních…   

 Kristus má pohled dvojí: ten, který vnímá vzhled člověka, a ten, který vidí v každém to nejniternější a nejlepší. … Dokázal bys mít pohled Kristův? Určitě, pokud ho o to každý den požádáš. Dej mi svůj pohled! Učiň, ať vidím v tom druhém, který mne celý den otravuje, jeho obrovskou bídu. Pomoz mi pochopit, že je to jeho touha, aby si ho všimli, aby ho poslouchali, aby byl důležitý pro někoho.    

Dokážete porozumět druhým, dívat se na ně očima lásky?      

Část knihy se věnuje darům Ducha Svatého a plodům Ducha Svatého. To je i pro dlouholeté křesťany trochu mlhavé a neuchopitelné. Ale není potřeba hledat složitosti, Gilbert nás učí vděčnosti a radosti a životu v přítomnosti. A také touze po Duchu, který oživuje.    

 Aby se vám život povedl, je třeba si uchovat radost. Jak si uprostřed utrpení a smutku můžeme uchovat radost? Nepochybně je důvodem touha po štěstí. Naše žízeň po lásce je neuhasitelná. Radost se objevuje především ve formě bezprostředních požitků: Několik dní na lyžích…rozvíjející se kvítky: zpěv ptáků…vonící růže…krásná krajina…Takových okamžiků zažíváme mnoho, jen si je uvědomovat.      

Především žijte v přítomnosti. Zkuste ze všech sil milovat celých čtyřiadvacet hodin, prožívejte tyto hodiny naplno. Bůh vás stvořil pro jeden den…. Boží milost přichází výhradně v přítomnosti. Pokud všechno přijímáte s láskou, bude to pro vás úžasná a jedinečná cesta svatosti. Všechno dělejte s láskou.    

Drobná gesta   

 Co to je sklenice vody? Vůbec nic. Ale podaná s láskou …     

Kouzlo daru   

 Ať vám Bůh pomáhá stát se solí země a světlem světa. Ať vám pomáhá nezištně dávat! V životě jsem si stokrát ověřil, že všechno, co jsem dokázal dát nezištně, se mi stokrát vrátilo. Naopak to, co jsem učinil s určitým záměrem …     

Prožívání evangelia   

 Pokud neděláte nic nebezpečného, pak neděláte vůbec nic (kard. Suhard).  Všeobjímající láska v sobě nese velká rizika. Jedná se o riziko zchudnutí, riziko že přijdeme o své pohodlí, pokud necháme své dveře otevřené – možná budou dokonce vyrvány z pantů. Náš pocit bezpečí se možná rozpadne na kousky a naše pověst dostane vážný zásah.      

V dalších kapitolách jsou myšlenky, které se týkají partnerství, práce, peníze, dovolené. Cenné jsou rady pro prožívání stáří a dobrou přípravu na smrt.    

Milujte ze všech sil   

 Jedině láska zvítězí nad silami nenávisti. Nezavrhujte nikoho. Milujte i toho nejubožejšího. Pokud půjdete za tím, koho nemůžete vystát, posunete svět o velký kus dopředu.      

Modlete se   

 Bez Boha jste ztraceni. Bůh nad vámi bdí a nechal vám svobodu. A pokud už nezvládáte milovat, požádejte ho o nové srdce. On o tom něco ví, protože on je láska. Bůh je dech lásky, který ve vás zapálí plamen. Pomůže vám žít tak, aby si lidé už jen na základě vašeho života pomysleli, že není možné, aby Bůh neexistoval!