Neděle Božího slova

Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA

Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií:

„Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

Letos připadá neděle Božího slova na 22. ledna 2023.

Pomocné materiály: 

Dopis Otce biskupa Zdenka Wasserbauera k Neděli Božího Slova: Dopis biskupa

Plakát ke stažení a tisku zde: plakát k neděli Božího slova 2023

Plakát ke stažení a k tisku: plakát Jak číst Bibli

Pro lektory https://www.kulturaslova.cz/

Modlitba Božím slovem https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/lectio-divina-kap

Exercicie Lectio Divina Lectio Divina – PROPOZICE

převzato z webu: Dopis biskupa