Ohlášky 5. 2. 2023

Ohlášky 5. 2. 2023

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

Do farní kavárny zve po všech mších sv. farní buňka Míly Bořecké, příští neděli zvou Fialovi a Suchnovi. Na další neděle se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes v 17:00 bude ve farní herně další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naši civilizaci – BIBLE – kniha příběhu o životě, kniha pro současnost, víc než kniha? Všichni jste srdečně zváni.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je
v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života. 
Po mši sv. bude na faře od 19:15 setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek bude na faře od 9:00 setkání maminek, v 16:30 setkání farní charity a od 19:00 setkání katechetek.

Příští neděli se bude při mši sv. v 7:15 a 8:30 udělovat svátost pomazání nemocných. Je to svátost, při které vyprošujeme nemocnému Boží blízkost, Boží posilu a uzdravení. (Jak 5, 14-15)

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na 11. FARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční 19. 2. od 15 hodin na Orláku v Řečkovicích. Masky a kostýmy vítány u malých i velkých, vstupné je dobrovolné. Zároveň prosíme o příspěvky do tomboly. Těší se na vás řečkovická farnost ve spolupráci s jednotou Orel. 

V zákristii je možné zadat úmysl mše sv. na měsíce březen a duben.

Hledáme ochotné muže nebo ženy, kteří by se postarali o úklid farního klubu a herny – odměna převážně ve „vatikánské měně“. Děkujeme, že se zapíšete na odkazu v ohláškách. Bližší informace můžete získat u otce Michala.

Farní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna. Přihlášky budou k dispozici během února. Spodní věkovou hranicí je ukončení druhé třídy základní školy, horní věkovou hranicí je ukončení sedmé třídy základní školy.

Blíží se svátek sv. Valentýna a s ním i Národní týden manželství. Zveme všechny mladší i starší páry, aby si v tomto čase našli prostor ke smysluplné komunikaci, aby mohl vztah, který Vás drží pohromadě, růst a prohlubovat se. Ať už jste snoubenci nebo manželé, máte možnost na vašem vztahu zapracovat a s otevřeným srdcem přijmout odlišnosti toho druhého. Praktickou pomůckou ke smysluplným rozhovorům pro vás mohou být konverzační karty s názvem KARTY – příprava na manželství. 225 otázek prověří i prohloubí váš vztah a pomůže Vám otevřít cestu do srdce toho druhého. Více na plakátcích a na webových stránkách www.vicdavat.cz.