Ohlášky 12. 2. 2023

Ohlášky 12. 2. 2023

Dnes je 6. neděle v mezidobí.

Do farní kavárny zvou po všech mších sv. Fialovi a Suchnovi, příští neděli farní buňka sestry Lucie a na neděli 26. února se těší otec Jindřich se skupinou křesťanské meditace. Na další neděle se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je
v obvyklém čase 18:30 – 19:30. Po adoraci je na faře přípravné setkání na kurz Alfa.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života. 

V pondělí bude v kostele od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

V úterý je svátek sv. Valentýna a s ním je spojen Národní týden manželství. Zveme všechny mladší i starší páry, aby si v tomto čase našly prostor ke smysluplné komunikaci, aby mohl vztah, který Vás drží pohromadě, růst a prohlubovat se. Více na plakátcích a na webových stránkách www.vicdavat.cz

Valentinská pouť se bude letos konat 13. února 2022 od 17.00 hodin v kostele sv. Michala v Brně. Bližší informace na nástěnce nebo na pouť k Valentinovi .

Centrum pro rodinu a sociální péči zve 14. února na přednášku „Manželské kontrasty“. Bližší informace na nástěnce nebo na https://www.crsp.cz/.

V úterý se v našem kostele v 11:00 při mši sv. rozloučíme s paní Marií Klápovou.

Ve středu bude od 19:15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek je po mši sv. setkání seniorů – téma z cyklu „Kniha, která mne zaujala“ Sedmistupňová hora – Thomas Merton, první část – Cesta k víře.

V sobotu bude schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře.😀. Již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:30. Pokud máte doma pálky na stolní tenis, vezměte si je sebou. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

Ve 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na 11. FARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční příští neděli 19. 2. od 15:00 na Orláku v Řečkovicích. Masky a kostýmy vítány u malých i velkých, vstupné je dobrovolné. Zároveň prosíme o příspěvky do tomboly. Těší se na vás řečkovická farnost ve spolupráci s jednotou Orel. 

V neděli 26. února od 14 do 18 hodin se ve farní herně uskuteční ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FARNÍKY. Přijďte si zopakovat nebo se naučit, jak si navzájem pomoci v ohrožení života. Vstup zdarma – dobrovolný příspěvek na výdaje vítán. 

V neděli 26. 2. v 19 hod u svatého Augustina se koná benefiční varhanní koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba. Hraje Filip Šmerda.

Stále hledáme ochotné muže nebo ženy, kteří by se postarali o úklid farního klubu a herny – odměna převážně ve „vatikánské měně“. Děkujeme, že se zapíšete na odkazu v ohláškách. Bližší informace můžete získat u otce Michala.

Farní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna. Přihlášky budou k dispozici během února. 

Uzávěrka Rožně je v pátek 17. 2.