Mše svatá za skauty

Zveme všechny, kterým leží na srdci skauti, děti a mladí lidé nejen z naší farnosti, aby přišli na mši svatou v pátek 24. 2. v 18 hodin v našem kostela.

Mše svatá bude obětována za skauty. Přede mší svatou bude křížová cesta od 17,30 a po mši svaté začíná 24hodinová adorace.