Václav Vokolek: Malé pašije

Václav Vokolek Malé pašije

 

Václav Vokolek je po Karlu Krylovi dalším básníkem, který pochází z tiskařského rodu. Ten Vokolkův založil jeho děda Václav, který získal v roce 1903 v Pardubicích koncesi na tisk reklam na sáčky a obaly. Od roku 1925 pracoval v tiskárně jeho syn Vlastimil, strýc Václava Vokolka mladšího. Za jeho působení tiskárna tiskla krásné, mnohdy bibliofilní tisky a spolupracovala s Josefem Čapkem, Bohumilem Reynkem, Jakubem Demlem či s Josefem Floriánem. Přežila hospodářskou krizi, dluhy nemajetných básníků i druhou světovou válku. Stejně jako Krylova tiskárna však nepřežila nástup komunismu. Její činnost byla ukončena v červnu 1950.

        Něco z tohoto příběhu je i ve vnější podobě knihy Václava Vokolka Malé Pašije. A uvnitř je příběh každého z nás. Každý jdeme svojí cestou do Jeruzaléma. Ta z Malých pašijí začíná za posledním stavením obce Nouzov, vlevo od Krchleb, kousek před první stodolou samoty Běsno, přímo pod Krvomlýnem, vpravo od Hlíny. A když by se zdálo, že je u konce:

  

      „Tak, bratříčku, půjdeme. Zas dál.

      Znovu do Betléma. Na počátek!“

      Motouzem si ovázal potrhané boty.

      A ten druhý, se jen tiše smál.

     „ A ty jsi myslel, že naše cesta

     je u konce? U Golgoty.“

     …

     „To by bylo snadné přinést kříž jen

     tam.“

     Zvedli se. Je jedno, kam půjdou.

     Krásně se říká – do všech stran…

   

Honza Votava