Ohlášky 26. 2. 2023

Ohlášky 26. 2. 2023

Dnes je 1. neděle postní.

Do farní kavárny po mši sv. zve otec Jindřich se skupinou křesťanské meditace, příští neděli po všech mších sv. mladší spolčo. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes od 14:00 do 18:00 zveme do farní herny na ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FARNÍKY. Přijďte si zopakovat nebo se naučit, jak si navzájem pomoci v ohrožení života. Vstup zdarma – dobrovolný příspěvek na výdaje vítán. 

Od 17:30 je v kostele křížová cesta, jednotlivá zastavení připravily maminky, na příští neděli rodiny.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Minulou neděli se při sbírce Haléř sv. Petra vybralo 43 308,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes se koná v 19 hod u svatého Augustina benefiční varhanní koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba. Hraje Filip Šmerda.

V pondělí se v našem kostele rozloučíme ve 13:00 s paní Jitkou Hrachovinovou.

Mše sv. v týdnu jsou od pondělí do pátku podle běžného pořadu. Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života. Po mši svaté bude informativní schůzka před přípravou na první svaté přijímání.

Ve čtvrtek bude po mši sv. pravidelná měsíční moderovaná adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a od 17:30 bude křížová cesta. Je to také první den postní duchovní obnovy farnosti po mši sv. bude první přednáška.
V sobotu bude od 7:30 Novena k P. Marii, na kterou bude navazovat adorace až do přednášky v 8:30. Plakátky s programem jsou také na nástěnkách – srdečně zve P. Zdeněk Sedlák. Mše sv. v sobotu bude až na závěr duchovní obnovy v 11:00.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

V neděli 5. března bude od 16:00 na faře setkání vedoucích uklízecích skupinek.

Na stole pod kůrem jsou k dispozici postničky.  Do nich můžete vkládat peníze, které ušetříte během svého postního snažení. Peníze vysbírané z Postní almužny v naší farnosti půjdou na podporu Lůžek milosrdného samaritána – plakát je na nástěnce Farní charity.

V dnes začínajícím postním projektu JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA se budeme snažit více pochopit, co pro nás znamenají Ježíšova slova o vodě, která řekl samařské ženě u Jákobovy studny. Pro děti i dospělé jsou připraveny na stolečku pod kůrem kartičky s náměty pro 1. postní týden. 

Přihlašovací tabulka na autobus na Železného poutníka

Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici na stránkách farnosti. 

Dnes se bude po mši sv. rozdávat postní číslo Rožně.