Ohlášky 12. 3. 2023

Ohlášky 12. 3. 2023

Dnes je 3. neděle postní.

Na službu do farní kavárny se tentokrát nikdo nepřihlásil. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Od 17:30 je v kostele křížová cesta, jednotlivá zastavení připravili naši senioři, příští týden muži.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě následuje hned po křížové cestě a trvá až do 19:30.

Mše sv.  v tomto týdnu jsou podle běžného pořadu, středeční mše sv. nebude zaměřena na děti, jsou jarní prázdniny.

V pondělí bude od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

Ve čtvrtek bude po mši setkání seniorů – téma z cyklu „Kniha, která mne zaujala“ Sedmistupňová hora – Thomas Merton, druhá část – Cesta ke kněžství.

V sobotu bude schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře. Již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:30. Pokud máte, vezměte si sebou hokejky na florbal. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

V sobotu ve 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděli 19. března bude při všech mších sv. možno přijmout novokněžské požehnání od P. Jana Kříže – farního vikáře ve Velkém Meziříčí a odpoledne je
v 16:00 ve farní herně další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naši civilizaci – PŘÍBĚH VELKÉ NOCI (ANEB PROČ SLAVÍME VELIKONOCE).

V postním projektu JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA se snažíme více pochopit, co pro nás znamenají Ježíšova slova o vodě, která řekl samařské ženě u Jákobovy studny. Pro děti i dospělé jsou pod kazatelnou a na stolku u hlavního vchodu připraveny kartičky s náměty pro 3. postní týden

Také biskup Pavel prosí všechny, aby postní dobu využili k usebranosti, ze které vzejdou jasná rozhodnutí pro osobní budoucnost i pro budoucnost naší diecéze a církve. Na tento úmysl každý den v 21:00 prosí Boha modlitbou Otčenáš – můžete se připojit.

V sakristii je možné zapisovat úmysly mší sv. na květen a červen.

V noci z 24. na 25. března se se uskuteční 26. ročník železného poutníka – postní pěší pouti ze Svatého Kopečka na Hostýn, která se koná vždy z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Přihlašovací tabulka je na internetu.
V případě většího počtu zájemců pojede autobus.

Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici na stránkách farnosti.

Již dnes zveme na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 6. května. Navštívíme význačné duchovní centrum Slezska poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Po cestě na Cvilín máme domluvenou exkurzi v TV NOE-Telepace Ostrava. Přihlašovat se můžete od příštího týdne v sakristii – cena 600,– Kč.