Ohlášky 26. 3. 2023

Ohlášky 26. 3. 2023

Dnes je 5. neděle postní.

Na službu do farní kavárny se tentokrát nikdo nepřihlásil, na příští neděli zve společenství modliteb matek Jany Handlarové. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

V 17:30 je v kostele křížová cesta, jednotlivá zastavení připravili skauti, příští týden děti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě následuje hned po křížové cestě a trvá do 19:30.

Mše sv.  v tomto týdnu jsou v běžném pořadu. Od pondělí je rozšířená příležitost přistoupit ke svátosti smíření – rozpis je na nástěnce v kostele a na farním webu.

Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy
z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

V pátek se ve 13:00 v kostele při mši svaté rozloučíme s paní Miluškou Salajkovou.

Sraz na tradiční venkovní modlitbu křížové cesty na Medlánecké kopce je v pátek ve 20:20 v Medlánkách u kříže na konci Turistické ulice.

V sobotu je od 20:00 večer chval.

Příští neděle je Květná, přineste si ratolesti na posvěcení a také můžete u sakristie odevzdat ke zlikvidování ty loňské.

V postním projektu JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA se snažíme více pochopit, co pro nás znamenají Ježíšova slova o vodě, která řekl samařské ženě u Jákobovy studny. Pro děti i dospělé jsou pod kazatelnou a na stolku u hlavního vchodu připraveny kartičky s náměty pro 5. postní týden.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 6. května. Navštívíme význačné duchovní centrum Slezska poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Cestou na Cvilín máme domluvenou exkurzi v TV NOE-Telepace Ostrava. Cena 600,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách.
Pokud by měl někdo zájem o předání finančního příspěvku na podporu TV NOE, může obálku s částkou, jménem a členským číslem přinést do 5. května do sakristie. Příspěvek je také možné dát do pokladničky u vchodu do kostela.

Zveme na 4. ročník farního festivalu FULL of LIFE, který se uskuteční v sobotu 20. května od 14:00 a bude se konat na parkovišti před kostelem, dále také na farní zahradě, v kostele a dětský program bude v areálu církve Husitské. Můžete se těšit na několik hudebních uskupení, přednášku i večerní modlitební program s o. Vojtěchem Kodetem, na baviče a imitátora Václava Faltuse a program pro mládež povede řečník Marek Novák a skupina ALIVE. Nebude chybět ani program pro děti a divadlo. Plakátek s programem bude na nástěnce a je již nyní www.FULLofLIFE.cz. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci akce, můžete se zapsat na oltáři sv. Rodiny nebo na e-mail info@fulloflife.cz , podpořit lze prostřednictvím portálu Donio.   

Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici na stránkách farnosti.

Uzávěrka Rožně je v pátek 31. března.

Po covidové přestávce plánují v letošním roce žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem? Představení se odehraje úterý 4. dubna ve 20.00 hodin. Letáčky jsou na nástěnkách.