Ohlášky 2. 4. 2023

Ohlášky 2. 4. 2023

Dnes je Květná neděle.

Do farní kavárny zve skupina modliteb matek Jany Handlarové. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Křížovou cestu od 17:30 povedou děti. Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě následuje hned po křížové cestě a trvá do 19:30.

Mše sv. budou v pondělí a ve středu v 18:00, v úterý v 7:00. V úterý bude po mši sv. hodinová moderovaná adorace za kněze.  Středeční mše sv. nebude zaměřena na děti, ale zveme je spolu s doprovodem již od 16:00 ke slavení svátosti smíření.

Na Zelený čtvrtek se koná v 9:00 na Petrově mše svatá se svěcením olejů – Missa chrismatis, při níž kněží obnovují před otcem biskupem své kněžské závazky. Sraz ministrantů na tuto mši bude 7:55 v Řečkovicích u kostela. 

V našem kostele bude mše svatá na památku Poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou v 18:00. Zveme také od 21:00 do 23:00 na noční bdění v Getsemanské zahradě. Zájemci o noční pouť ze Křtin získají bližší informace u o. Michala.

Velký pátek je dnem přísného postu, obřady začínají již v 15:00. Na stolečku pro obětní dary bude košík, do kterého můžete dát svoji „velkopáteční almužnu“ na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Tento den také začíná novéna ke svátku Božího milosrdenství. V 19:00 bude křížová cesta Řečkovicemi.

Na oltáři sv. Rodiny je arch na sobotní adoraci u Božího hrobu od 9:30 do 17:30, prosíme, zapište se.

Pro děti i dospělé jsou pod kazatelnou a na stolku u hlavního vchodu připraveny kartičky s náměty pro 6. postní týden projektu JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA.

Velikonoční vigilie začíná žehnáním ohně a velikonoční svíce – paškálu před kostelem v sobotu v 21:00.

Příští neděli je Boží hod velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Na závěr mší sv. budou žehnány přinesené pokrmy.

Nácvik ministrantů na obřady bude ve čtvrtek v 17:00, v pátek ve 14:00 a v sobotu v 19:45.

Rozpis příležitosti přistoupit ke svátosti smíření je na venkovní nástěnce a na farním webu.

Podmínky k získání plnomocných odpustků na Velikonoce 2023

V neděli 16.4. v 17 hodin se v našem kostele uskuteční již druhý ročník benefičního koncertu. Na něm se vám představí mladí umělci naší farnosti. Výtěžek koncertu bude věnován organizaci Ruka pro život. Přijďte se zaposlouchat do tónů krásné hudby a podpořit dobrou věc.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť na Cvilíně, která se uskuteční v sobotu 6. května. Cestou na Cvilín máme domluvenou exkurzi v TV NOE-Telepace Ostrava. Cena 600,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách. Pokud by měl někdo zájem o předání finančního příspěvku na podporu TV NOE, může obálku s částkou, jménem a členským číslem přinést do 5. května do sakristie. Příspěvek je také možné dát do pokladničky u vchodu do kostela.

Zveme na 4. ročník farního festivalu FULL of LIFE, který se uskuteční v sobotu 20. května od 14:00 a bude se konat na parkovišti před kostelem, na farní zahradě, v kostele a dětský program v areálu Církve československé husitské. Můžete se těšit na několik hudebních uskupení, přednášku i večerní modlitební program s o. Vojtěchem Kodetem, na baviče a imitátora Václava Faltuse. Program pro mládež povede řečník Marek Novák a skupina ALIVE. Nebude chybět ani program pro děti a divadlo. Plakátek s programem je na nástěnce a na  www.FULLofLIFE.cz. Pokud byste se chtěli podílet na organizaci akce, můžete se zapsat na oltáři sv. Rodiny nebo na e-mail info@fulloflife.cz, podpořit lze prostřednictvím portálu Donio.

Po covidové přestávce plánují v letošním roce žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru
s názvem „Co se stalo s Ježíšem? Představení se odehraje úterý 4. dubna ve 20.00 hodin. Letáčky jsou na nástěnkách.