Ohlášky 7. 5. 2023

Ohlášky 7. 5. 2023

Dnes je 5. neděle velikonoční.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes od 15:00 bude před kostelem žehnání motorek a od 18:00 v kostele májová pobožnost.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes
v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Dnes do 19:30 můžete navrhnout jednotlivé kandidáty nové pastorační rady, což znamená napsat na lístek maximálně 5 jmen a ten vhodit do označené krabice na oltáři Sv. Kříže.

Poté se o. Michal s navrženými dohodne, zda jsou ochotni v pastorační radě pracovat a na základě toho budou připraveny kandidátní lístky k uskutečnění 2 kola voleb.

Další informace k volbám jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, ve středu zveme  zejména děti, letos
s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Májové pobožnosti budou v kostele v pondělí, ve středu a v pátek po mši sv., v neděli od 18:00, u kapličky na Ořešíně ve čtvrtek v 18:00.

V pondělí 8. května se uskuteční Brněnská pěší pouť do Křtin. Plakátky jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Ve středu bude od 19:45 na faře setkání ekonomické rady farnosti.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je na faře od 9:00 setkání maminek a od 19:00 setkání katechetek.

V sobotu 13. května je v kostele od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Společný odjezd autobusem je v sobotu v 7:00 od kostela v Řečkovicích.

V sobotu 20. května od 14:00 proběhne v naší farnosti festival FULL of LIFE. Letáčky
s programem jsou k dispozici na stolečku pod kůrem, plakáty k vyvěšení v sakristii. Můžete se těšit na hudební, zábavní i duchovní program, občerstvení i program pro děti. Všichni jste srdečně zváni. Setkání dobrovolníků pro technické zajištění areálu festivalu FULL of LIFE bude v úterý od 19:00 na faře.

Příští neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany, sbírka bude použita na tento účel.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se již nyní mohou hlásit u otce Michala.

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí KDE JSI? PLAVU ZA TEBOU! se uskuteční v úterý 6. června v Duchovním centru u nového kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. Plakátek s podmínkami účasti a programem je na nástěnce a stránkách brněnského biskupství.