Volby do pastorační rady

Prosím, modleme se za dobrou farní radu,
neboť i zde platí, že bez Božího požehnání je marné lidské namáhání!