Ohlášky 21. 5. 2023

Ohlášky 21. 5. 2023

Dnes je 7. neděle velikonoční.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Při sbírce pro pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 33 520,– Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Májové pobožnosti budou v kostele spojeny s přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého – dnes v 18:00, v dalších dnech vždy po mši sv. U kapličky na Ořešíně je májová pobožnost ve čtvrtek v 18:00.

Mše sv. v týdnu jsou v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek v 18:00 a ve čtvrtek v 7:00. V sobotu, v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého bude od 20:00 prodloužená vigilie s více čteními.

Po mši sv. v úterý bude na faře od 19:30 setkání pastorační rady.

Na středu zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 26. května v 19:00 a bude zakončena v sobotu 27. května v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele. V pátek od 19:00 do 21:00 bude v kostele k dispozici kněz pro duchovní rozhovor nebo slavení svátosti smíření a alespoň dva lidé pro přímluvné modlitby, kteří se budou modlit za vás (nad vámi) za problémy, které máte na srdci. Může to být např. modlitba za uzdravení, odpuštění, duchovní ochranu, prosba za Boží vedení při důležitých životních rozhodnutích atd.

V sobotu bude schůzka ministrantů, začneme společně v 7.30 snídaní na faře. Můžete se těšit na velice zajímavý program až do 11:30 – vezměte si boty do tělocvičny. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

Dnes po mši sv. obdržíte volební lístky pro druhé kolo voleb do pastorační rady farnosti. Na nich je zapotřebí křížkem před jménem označit maximálně 7 kandidátů a takto upravené vhodit od pátku 26.5. do neděle 28. 5. do označené krabice na oltáři Sv. Kříže – bližší informace jsou na nástěnkách a na webu farnosti.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se již nyní mohou hlásit u otce Michala.

Příští neděle bude sbírka na Charitu. Podpořte svým darem dílo Charity a pomozte lidem v nouzi. Plakátek je na nástěnce.

Od pondělí je možnost zadávat úmysly mší sv. na červenec, srpen a září.

Skautské středisko DUHA, Brno – Řečkovice vás zve na benefiční koncertUkrajina mae talant”. který se koná v neděli 28. května od 17:00 ve Sboru Páně Církve československé husitské. Výtěžek jde na sbírku Charity Česká Republika pro Ukrajinu.

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí KDE JSI? PLAVU ZA TEBOU! se uskuteční v úterý 6. června v Duchovním centru u nového kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné. Plakátek s podmínkami účasti a programem je na nástěnce a stránkách brněnského biskupství.