Ohlášky 28. 5. 2023

Ohlášky 28. 5. 2023

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Do farní kavárny zve po mši sv. paní Tesařová, Machatá a Švarcová, příští neděli Katka Svobodová a Eva Janovská a na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je
v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Od 19:30 je na faře schůzka všech organizátorů farního tábora.

Sbírka této neděle je určena pro Charitu. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Dnes ještě do 19:30 můžete odevzdat do schránky na oltáři Sv. Kříže volební lístky do pastorační rady farnosti. Výsledky voleb a složení nové pastorační rady bude oznámeno v ohláškách a vyvěšeno na nástěnce pod kůrem nejpozději 11. 6. 2023.

Skautské středisko DUHA, Brno – Řečkovice zve na benefiční koncert Ukrajina mae talant”, který se koná dnes od 17:00 ve Sboru Páně Církve československé husitské. Výtěžek jde na sbírku Charity ČR pro Ukrajinu.

Májové pobožnosti budou dnes v 18:00, v pondělí a ve středu po mši sv.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, v úterý na svátek sv. Zdislavy bude na Ořešíně od 17:30 modlitba růžence a od 18:00 mše sv.

Ve středu zveme  zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Po čtvrteční mši sv. bude moderovaná adorace za kněze a nová povolání.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné. Od 16:00 je příprava na první svaté přijímání a první zpověď našich dětí. Od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním.

V sobotu se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s paní Libuší Vařejčkovou.

V sobotu je od 20:00 večer chval.

Příští neděli při mši sv. v 10:00 přijme 16 našich dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Provázejme je po celý týden svými modlitbami.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se již nyní mohou hlásit u otce Michala.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2023.

přihláška do náboženství – tiskopis ke stažení

V sobotu 10. června se uskuteční výlet pro děti z náboženství. Přihláška s podrobnostmi je vzadu na stolku.

V sakristii je možnost zadávat úmysly mší sv. na červenec, srpen a září.

Od organizátorů Katolické charismatické konference jsme dostali tuto prosbu:
Hledáme dobrovolníky pro pomoc organizačnímu týmu při registraci na Katolické charismatické konferenci, v Brně na výstavišti od středy 5.7. do neděle 9.7.2023.
Charismatická konference je skvělá akce, s duchovním i kulturním programem a fajn lidmi kolem! Další informace: http://konference.cho.cz. Nové pomocníky vítáme. Každý dostaneme mnoho duchovního užitku i účast na programu zdarma a navíc dobré jídlo po celé dny! Zájemci ozvěte se prosím na adresu konference.brno@email.cz pošleme vám další informace.