Ohlášky 4. 6. 2023

Ohlášky 4. 6. 2023

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Do farní kavárny zve po mši sv. Katka Svobodová a Eva Janovská. Příští neděli slaví desáté výročí „Farní knihovna pod správou bratří Votavů“, na pohárek zve Mirek a Honza. Na další termíny se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je
v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Sbírka minulé neděle byla určena pro Charitu, vybralo se 19 480,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, ve středu zveme  zejména děti.

V pondělí se ve 13 hodin v kostele rozloučíme s panem Jiřím Valáškem.

Ve čtvrtek je po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře.

V sobotu 10. června se uskuteční výlet pro děti z náboženství. Přihláška s podrobnostmi je vzadu na stolku.

Na příští neděli bude přeložena čtvrteční Slavnost Těla a Krve Páně, po mši sv. v 10:00 bude průvod s Nejsvětější Svátostí kolem kostela.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2023.

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se již nyní mohou hlásit u otce Michala.

V sakristii je možnost zadávat úmysly mší sv. na červenec, srpen a září.

Od organizátorů Katolické charismatické konference jsme dostali tuto prosbu:
Hledáme dobrovolníky pro pomoc organizačnímu týmu při registraci na Katolické charismatické konferenci, v Brně na výstavišti od středy 5.7. do neděle 9.7.2023.
Charismatická konference je skvělá akce, s duchovním i kulturním programem a fajn lidmi kolem! Další informace: http://konference.cho.cz. Nové pomocníky vítáme. Každý dostaneme mnoho duchovního užitku i účast program zdarma a navíc dobré jídlo po celé dny! Zájemci ozvěte se prosím na adresu konference.brno@email.cz pošleme vám další informace.

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory ke společnému putování do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou. Pouť se uskuteční ve středu 21. června. Více informací najdete na vývěsce nebo farních webových stránkách.