Ohlášky 11. 6. 2023

Ohlášky 11. 6. 2023

Na tuto neděli je přeložena Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. v 10:00 bude průvod s Nejsvětější Svátostí kolem kostela.

Do farní kavárny zve na pohárek u příležitosti desátého výročí „Farní knihovna pod správou bratří Votavů“, Mirek a Honza. Na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu.

V úterý se v našem kostele při mši svaté ve 13:00 rozloučíme s paní Marií Pipovou, od 17:30 bude modlitba růžence za mír na světě.

Na středeční mši sv. zveme zejména děti – po ní je na faře „Loučení se školním rokem“ – občerstvení bude zajištěno.

Ve čtvrtek je po mši sv. společenství seniorů – téma kniha Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci – autor neznámý; v knize „ruského Poutníka“ se setkávají metody modlitby Východu i Západu a kniha Umění modlit se srdcem – Tomáš Špidlík.

V pátek je po mši sv. na faře schůzka táborových vedoucích.

Z pátku na sobotu bude od 19.00 do 7.00 hodin na Ořešíně celonoční adorace.

V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno-Bystrc, jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek, DiS., z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera z farnosti Křižanov. Provázejme je svými modlitbami.

Na toto svěcení pojedeme v rámci ministrantské schůzky, sraz v 7:50 u kostela.
70   7:57  Palackého náměstí  –  8:02  Královo Pole, nádraží
6   8:03  Královo Pole, nádraží 8:18  Šilingrovo náměstí.
Prosím ministranty, aby si vzali sebou tašky či batůžky na ministrantské oblečení. Po mši jsou ministranti zváni na společný oběd.

V sobotu ve 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděli bude navíc mše sv. ve 14:00 na Ořešíně u příležitosti 5. výročí posvěcení kaple Neposkvrněného srdce Panny Marie. Hlavním celebrantem je biskupský vikář pro pastoraci o. Pavel Šenkyřík.

V sakristii je možnost zadávat úmysly mší sv. na červenec, srpen a září – v pátek 16. června je uzávěrka Rožně.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2023.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se již nyní mohou hlásit u otce Michala.

Ohlášky svatby: V sobotu 17.6. ve farnosti Brno Líšeň uzavřou manželství David Prokš z farnosti Brno-Řečkovice a Klára Svobodová z farnosti Brno-Líšeň.

Příští neděli 18.6. je uzávěrka přihlášek na farní tábor v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna 2023.

Od organizátorů Katolické charismatické konference jsme dostali tuto prosbu:
Hledáme dobrovolníky pro pomoc organizačnímu týmu při registraci na Katolické charismatické konferenci, v Brně na výstavišti od středy 5.7. do neděle 9.7.2023.
Charismatická konference je skvělá akce, s duchovním i kulturním programem a fajn lidmi kolem! Další informace: http://konference.cho.cz. Nové pomocníky vítáme. Každý dostaneme mnoho duchovního užitku i účast program zdarma a navíc dobré jídlo po celé dny! Zájemci ozvěte se prosím na adresu konference.brno@email.cz pošleme vám další informace.