Ohlášky 18. 6. 2023

Ohlášky 18. 6. 2023

Dnes je 11. neděle v mezidobí, ve 14:00 bude na Ořešíně mše sv. u příležitosti
5. výročí posvěcení kaple Neposkvrněného srdce Panny Marie. Hlavním celebrantem je biskupský vikář pro pastoraci o. Pavel Šenkyřík.

Na službu ve farní kavárně se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti, příští neděli se na Vás těší otcové Michal, Jindřich a spol.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes
v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá je v obvyklém čase ráno v 7:00.

V úterý se ve 13:00 v našem kostele rozloučíme s paní Dagmar Beranovou a v 19:00 je na faře první setkání nové pastorační rady farnosti.

Ve středu je v 19:00 na faře setkání ekonomické rady farnosti.

Společenství Modlitby matek z komunity Solace zve celou farnost, nejen maminky, na triduum Modliteb matek ve dnech 23. – 25. června (plakáty jsou na nástěnkách). Zváni jste opravdu všichni!

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 23. června, se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele. V pátek od 19:00 do 20:00 bude adorace v duchu Modliteb matek, od 19:00 do 21:00 bude také v kostele k dispozici kněz pro duchovní rozhovor nebo slavení svátosti smíření a alespoň dva lidé pro přímluvné modlitby, kteří se budou modlit za vás (nad vámi) za problémy, které máte na srdci. Může to být např. modlitba za uzdravení, odpuštění, duchovní ochranu, prosba za Boží vedení při důležitých životních rozhodnutích atd. Adorace bude zakončena modlitbou se společenstvím Modliteb matek v sobotu od 18:00 do19:00.

V sobotu 24. června složí v 11:00 hodin v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách věčné sliby salesiáni Josef Převor a Jan Rozsypálek. Jste zváni.

Sbírka příští neděle je na bohoslovce a církevní školství.

Příští neděli všechny zveme na faru, kde proběhne „Loučení se školou a oslava narozenin otce Michala a Jindřicha.“. Po ranních mších svatých je kavárna s rozšířeným sortimentem občerstvení ve farní herně a po desáté mši je v herně zajištěn oběd pro cca. sto lidí. Menu je řízek s bramborovým salátem. Program bude na faře až do večerních hodin. Přijďte kdykoliv během dne. Těšíme se na vás.  

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2023.

prihlaska_nabozenstvi_2023 (PDF ke stažení)

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se stále ještě mohou hlásit u otce Michala.

Děkujeme za přípravu slavnosti Božího Těla minulou neděli všem, kteří nachystali venkovní oltář, družičkám a maminkám, které připravily dětem slavnostní oblečení a květiny do košíčků a vám všem, kteří jste se tak v průvodu mohli veřejně přihlásit ke své víře.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2023.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Minimální počet účastníků přípravy je 10, spodní věková hranice je 15 let. Zájemci se mohou hlásit u otce Michala.

Dnes 18.6. je uzávěrka přihlášek na farní tábor v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna 2023.

Od organizátorů Katolické charismatické konference jsme dostali tuto prosbu:
Hledáme dobrovolníky pro pomoc organizačnímu týmu při registraci na Katolické charismatické konferenci, v Brně na výstavišti od středy 5.7. do neděle 9.7.2023.
Charismatická konference je skvělá akce, s duchovním i kulturním programem a fajn lidmi kolem! Další informace: http://konference.cho.cz. Nové pomocníky vítáme. Každý dostaneme mnoho duchovního užitku i účast program zdarma a navíc dobré jídlo po celé dny! Zájemci ozvěte se prosím na adresu konference.brno@email.cz pošleme vám další informace.