Biřmování

Od 16. září začne ve farnosti příprava na biřmování. Množí se dotazy, co tato příprava obnáší a co se od přihlášeného očekává.

Nejprve k samotné svátosti. Biřmování (někdy také konfirmace – česky stvrzení) je završení tzv. křesťanské iniciace. Ta začíná křtem, pokračuje přijetím eucharistie a dokončuje se právě biřmováním. Je to krok ke křesťanské dospělosti. Většinou jsme byli pokřtěni jako malé děti, k příjímání šli často především na pokyn rodičů, ale v tomto završení máme příležitost sami a svobodně říct Bohu své „ano“. Tedy, ne proto, že musím, ale já sám chci.

Chci být dospělým křesťanem se zralým a upřímným vztahem k Bohu.

Příprava na tuto svátost v katolické církvi trvá poměrně dlouho. Představa je zatím taková, že schůzky budou bývat každý čtvrtek od 19.30. Čas je možné po domluvě ještě upravit. Setkání by mělo být vždy tak na hodinu a něco. Termín přijetí svátosti biřmování je plánován na začátek října 2024. V úvahu přicházejí neděle 3. nebo 13. října. Spodní věková hranice je 15 let v okamžiku přijetí svátosti, tedy v říjnu 2024. Horní věková hranice není stanovena.

Již je naplněn minimální počet účastníků, což je hranice deseti biřmovanců. Přesto, pokud někdo z vás mladých či dospělých ještě tuto svátost nepřijal, máte stále šanci stát se dospělými křesťany.

 o. Michal +

více k tématu na www.liturgie.cz