Ohlášky 25. 6. 2023

Ohlášky 25. 6. 2023

Dnes je 12. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je na bohoslovce a církevní školství.

Po obou ranních mších sv. je ve farní herně kavárna s rozšířeným sortimentem občerstvení a po desáté mši sv. jste zváni na oběd (řízek s bramborovým salátem). „Loučení se školou a oslava narozenin otce Michala a Jindřicha“ bude na faře pokračovat až do večerních hodin – přijďte kdykoliv během celého dne. Otcové Michal a Jindřich se na vás všechny moc těší.

Na službu ve farní kavárně v dalších týdnech se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Společenství Modlitby matek z komunity Solace zve celou farnost, nejen maminky, na poslední setkání v rámci tridua Modliteb matek dnes od 17:00.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes od 18:30 do 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. V úterý v 18:00 je navíc mše svatá za evangelizační farní buňky. Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla, mše sv. bude jako obvykle ráno v 7:00. Středeční večerní mše svatá v 18:00 už je z vigilie této slavnosti. Od příští neděle je prázdninový pořad bohoslužeb V neděli jsou dvě mše svaté v 7:15 a 9:00. Pondělní mše svaté o prázdninách nebudou.

V pondělí se ve 14:00 v našem kostele při mši svaté rozloučíme s panem Tadeášem Zoubkem.

V pátek budeme při mši svaté v našem kostele vyprošovat hojnost Boží milosti a darů Ducha svatého k „zlatému“ kněžskému výročí – 50 let od vysvěcení na kněze bývalému duchovnímu správci farnosti P. ThDr. Josefu Rychteckému. Na mši sv. do Prosetína pojedou o. Josefovi k tomuto jubileu popřát zástupci farnosti. V autě jsou ještě volná místa, kdo by se chtěl přidat, zastavte se na domluvu v sakristii.

Večer chval na první sobotu nebude, bude až příští neděli od 19:00.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24 odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2023
prihlaska_nabozenstvi_2023 (PDF ke stažení)

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Spodní věková hranice je 15 let v okamžiku přijetí svátosti, tedy v říjnu 2024. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se stále ještě mohou hlásit u otce Michala.

Od organizátorů Katolické charismatické konference jsme dostali tuto prosbu:
Hledáme dobrovolníky pro pomoc organizačnímu týmu při registraci na Katolické charismatické konferenci, v Brně na výstavišti od středy 5.7. do neděle 9.7.2023.
Charismatická konference je skvělá akce, s duchovním i kulturním programem a fajn lidmi kolem! Další informace: http://konference.cho.cz. Nové pomocníky vítáme. Každý dostaneme mnoho duchovního užitku i účast program zdarma a navíc dobré jídlo po celé dny! Zájemci ozvěte se prosím na adresu konference.brno@email.cz pošleme vám další informace.