Ohlášky 9. 7. 2023

Ohlášky 9. 7. 2023

Dnes je 14. neděle v mezidobí.

Na službu ve farní kavárně se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou v prázdninovém pořadu, tj. ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Ve čtvrtek bude v 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

V sobotu je od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24 je možné odevzdat v sakristii ještě dnešní den prihlaska_nabozenstvi_2023 (PDF ke stažení).

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Spodní věková hranice je 15 let v okamžiku přijetí svátosti, tedy v říjnu 2024. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se stále ještě mohou hlásit u otce Michala.

Na nástěnce pod kůrem je zveřejněno nové složení pastorační rady farnosti. Vaše podněty můžete směřovat na jednotlivé členy, nebo napsat na prf.reckovice@gmail.com. Zápisy z jednání najdete na stránkách farnosti.

Příští sobotu 15. 7. 2023 uzavřou v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích církevní sňatek Martin Strnad a Klára Setváková z farnosti Brno – Zábrdovice.

V sobotu 15. 7. je kněžská pouť v Kostelním Vydří. Odjezd od kostela je ráno v 7:45. Zájemci se hlaste u otce Michala. 

Prosíme o materiální pomoc (trvanlivé potraviny) na farní tábor 30. 7. – 6. 8. Můžete je přinášet již od příští neděle do sakristie. Na oltáři sv. Rodiny je seznam žádoucích potravin. Je tam rovněž košíček, pokud by někdo chtěl přispět finančně. Veliké díky za každou formu pomoci.