Pojď si ke mně odpočinout

Vím, že jsi za celý den utahaný

A vím, že nemáš, kam bys hlavu složil

Povídej mi, co jsi všechno prožil

Pojď si ke mně odpočinout

 

Vím, že každý pořád něco po tobě chce

A dáš jim to do roztrhání těla

Já bych dneska taky něco chtěla

Pojď si ke mně odpočinout

 

Vím, že jsi silný, vždyť jsi můj hrad

Láska je pevná jako skála

Přesto jsem se dnes o tebe bála

Pojď si ke mně odpočinout

 

Vím, že nikdy za člověkem nepřijdeš sám

Abys mohl usnout v jeho dlaních

Že to všechno necháváš jen na nich

Pojď si ke mně odpočinout

 

Podle písně Pojď si ke mně odpočinout

Eva Henychová