Milostivé léto 2023

Milostivé léto 2023 nabízí možnost zbavit se dluhů na daních či sociálním pojištění a dalších. 

Pokud dlužník uhradí svůj původní dluh, stát mu odpustí naběhlé penále, sankce, úroky, případné exekuční náklady.

Tato příležitost začíná 1. 7. 2023 a končí 30. 11. 2023. 

Je možné ji uplatnit na všechny dlužné pohledávky (dluhy zatím pouze evidované nebo již v exekuci, nikoliv však v soudní exekuci). Vztahuje se na nedoplatky vzniklé do 30. 9. 2022. 

Podrobnější informace naleznete zde https://milostiveleto.cz/.

Pro pomoc s využitím Milostivého léta se můžete obrátit na Farní charitu Řečkovice nebo rovnou na Dluhovou  poradnu centra Celsuz, Bratislavská 58, Brno, T: 739 389 214, 731 128 169, https://celsuz.cz/dluhove-poradenstvi/.