Ohlášky 16. 7. 2023

Ohlášky 16. 7. 2023

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

Na službu ve farní kavárně se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti. Jsou také volné termíny pro úklid farního klubu a herny.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu jsou v prázdninovém pořadu, navíc bude mše sv. v úterý
v 18:00, v sobotu je svátek sv. Marie Magdaleny.

Na nástěnkách je zveřejněno nové složení pastorační rady farnosti. Vaše podněty můžete směřovat na jednotlivé členy, nebo napsat na prf.reckovice@gmail.com. Zápisy z jednání najdete na stránkách farnosti.

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Spodní věková hranice je 15 let v okamžiku přijetí svátosti, tedy v říjnu 2024. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se stále ještě mohou hlásit u otce Michala.

Prosíme o materiální pomoc na farní tábor 30. 7. – 6. 8. Na oltáři sv. Rodiny je seznam s potřebnými potravinami a jejich množstvím. Můžete je do 28. 7. přinášet do sakristie. Je tam rovněž košíček, pokud by někdo chtěl přispět finančně. Veliké díky za každou formu pomoci.

 V termínu od středy 23. do soboty 26. srpna se uskuteční 23. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos opět vychází proud i z Řečkovic. Podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.