Ohlášky 6. 8. 2023

Ohlášky 6. 8. 2023

Dnes je svátek Proměnění Páně.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě dnes nebude, od 19:00 je večer chval.

V pondělí se v našem kostele při mši sv. ve 14:00 rozloučíme s paní Annou Strejčkovou.

Mše sv. v týdnu budou ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18:00, v sobotu v 7:00.

Svátek patrona řečkovické farnosti sv. Vavřince oslavíme tradičně s jáhny brněnské diecéze ve čtvrtek 10. srpna při mši sv. v 18:00. Napečené dobroty přineste, prosím, do sakristie ve středu před nebo po mši sv., aby bylo možné pohoštění nachystat, případně ještě něco dokoupit. Také můžete přinést zeleninu a ovoce. Děkujeme.

V pátek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Příští neděli je v kostele mše sv. jenom v 7:15, „hodová mše sv.“ bude v 10:00 na Orláku.

V termínu od středy 23. do soboty 26. srpna se uskuteční 23. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos opět vychází proud i z Řečkovic. Podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.