Ohlášky 20. 8. 2023

Ohlášky 20. 8. 2023

Dnes je 20. neděle v mezidobí.

Od 18:30 bude nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě

Mše sv. v týdnu budou v prázdninovém pořadu, v neděli bude v kostele mše sv. jen v 7:15, v 10:00 bude slavnostní mše sv. v hodovém areálu v Ivanovicích.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 25. srpna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 26. srpna v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele. 

V termínu od středy 23. do soboty 26. srpna se uskuteční 23. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos opět vychází proud i z Řečkovic. Odchod od kostela v Řečkovicích je ve středu 23. 8. v 9:30. Další podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.

V sobotu 26. srpna se v Boskovicích uskuteční jubilejní 5. ročník turnaje v malé kopané Bosco Cup. Návštěvníky čeká spousta doprovodných atrakcí pro děti. A letos navíc i koncert Pavla Helana od 17 hod. Pozvánka  je na plakátech i na stránkách farnosti.

V areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří se 2. září uskuteční 19. diecézní pouť rodin – vítáni jsou poutníci na kolech i na koloběžkách. Program pouti je na nástěnkách i na farním webu.

V sakristii si můžete nahlásit úmysl mše sv. na měsíc říjen a listopad.