Ohlášky 27. 8. 2023

Ohlášky 27. 8. 2023

Dnes je 21. neděle v mezidobí. Mše sv. v 10:00 bude v hodovém areálu v Ivanovicích.

Od 18:30 je obvyklá nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě

Mše sv. v týdnu budou v prázdninovém pořadu, příští neděli již budou v kostele všechny tři mše sv. (v 7:15, 8:30 a 10:00).

V pátek bude od 17:00 tichá adorace a od 17:30 příležitost ke slavení svátosti smíření. Nemocné bude otec Jindřich navštěvovat v pátek 8. září.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

V areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří se v sobotu 2. září uskuteční 19. diecézní pouť rodin – vítáni jsou poutníci na kolech i na koloběžkách. Program pouti je na nástěnkách i na farním webu.

V neděli 3. září bude od 15:00 na naší farní zahradě „loučení s létem“. Ze synodálních dotazníků vyplynulo, že účastníci tří nedělních mší se často neznají navzájem, jako kdyby to byly tři různé světy. Pojďme proti tomu něco udělat – využijme tento čas k prohloubení vztahů ve farnosti! Srdečně zveme ke společnému posezení a navázání nových přátelství.Pro děti  od 15:00 do 18:00 “PLSTĚNÍ S ELIŠKOU”. Táborák nejen pro děti s rodiči, ale pro všechny farníky – špekáčky, limo a pivo jsou připraveny. 

Již dnes zveme na Setkání rodáků, které se uskuteční v sobotu 9. září. V neděli 10. září bude mše sv. v 8:30 za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic a Mokré Hory – podrobnosti jsou na plakátech a na farním webu.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť do Strážnice, Petrova a na sv. Antonínek u Blatnice, která se uskuteční v sobotu 30. září. Cena 350,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách.

Ohlášky svatby: v sobotu 2.září uzavřou v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích církevní sňatek Bc. Antonín Hadrava a Mgr. Ludmila Smejkalová oba z farnosti Brno Řečkovice.