„Dětské“ mše svaté

Ve školním roce bývá středeční mše svatá v 18 hod zaměřená zejména na školní děti. Přijďte i se svými dětmi zažívat blízké společenství s panem farářem i ostatními dětmi z farnosti kolem obětního stolu a poznávat krásu liturgie přístupným způsobem. 

Přede mší svatou probíhá od cca 17,45 s dětmi nácvik písniček ke mši svaté – úvodní rytmické a závěrečné ukazovací pro menší děti. 

V letošním školním roce budeme s pomocí scének poznávat postavy ze Starého zákona. 

Srdečně zveme rodiče i jejich děti!

Jsme si vědomi, že pouhé „chození do kostela“ z nikoho křesťana neudělá samo o sobě, přesto dětem nabízíme pravidelné živé společenství při „dětské“ mši svaté a prosíme vás rodiče o aktivní spolupráci,

viz text k zamyšlení:

…pohleďte na Kristovu metodu v evangeliu: Nikdy nenutil apoštoly, aby se modlili – zdá se, že je k tomu ani nenabádal. Ale sám se modlil. Modlil se celé noci na hoře. A jednoho dne, když ho viděli, jak se vrací, plný světla, proměněný, zářící, vznešený, plný míru a štěstí, tu si řekli: „Odkud přichází, co se to s ním děje? Co se mu přihodilo?“ A nakonec řekli: „Pane, nenaučíš nás také modlit se?“

 Budete-li se modlit vy, budou i ony toužit, aby se modlily. Stal jste se tím, komu by se i vaše děti chtěly podobat? 

… to, co na nás církev žádá, je, abyste se přičinili, aby vaše děti ve svých osmnácti letech chápaly smysl Boha a měly chuť chodit na mši. Máte tedy čas! Je to závod, v němž jde o hloubku, ne o čas. Nedívejte se tolik na své děti, podívejte se raději na sebe! Chtějí se k vám vaše děti připojit? Netouží-li po tom, musíte se změnit vy, ne ony. Co znamená mše pro vás?

(Louis Evely, z knihy „Láska a manželství„)