Ohlášky 3. 9. 2023

Ohlášky 3. 9. 2023

Dnes je 22. neděle v mezidobí.

Dnes bude od 15:00 na naší farní zahradě „rozloučení s létem“. Ze synodálních dotazníků vyplynulo, že účastníci tří nedělních mší se často neznají navzájem, jako kdyby to byly tři různé světy. Pojďme proti tomu něco udělat – využijme tento čas k prohloubení vztahů ve farnosti! Pro děti  bude od 15:00 do 18:00 “PLSTĚNÍ S ELIŠKOU”. Pro všechny je připraven táborák – špekáčky, limo, pivo alko i nealko. Srdečně zveme ke společnému posezení a navázání nových přátelství.

Od 18:30 je obvyklá nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Mše sv. v týdnu budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00, příští neděli budou v kostele mše sv. jen v 7:15 a 8:30. V Jehnicích bude hodová mše sv. v 10:00.

Na středeční mši zveme všechny školáky s aktovkami a batohy – dostanete požehnání na další školní rok. Výuka náboženství začne v pondělí 18. září.

Ve čtvrtek bude po mši sv. hodinová adorace za kněze a nová povolání moderovaná služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

V pátek otec Jindřich navštíví nemocné.

V sobotu 9. září se uskuteční Setkání rodáků – od 15:00 do 18:00 bude otevřený kostel, v neděli 10. září bude mše sv. v 8:30 za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic a Mokré Hory – podrobnosti jsou na plakátech a na farním webu.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť do Strážnice, Petrova a na sv. Antonínek u Blatnice, která se uskuteční v sobotu 30. září. Cena 350,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách.

Všechny farníky a příznivce lehké turistiky zveme na tradiční podzimní výlet do Rychlebských hor v termínu 15.-17. září. Další informace na pozvánkách, které najdete na stolečku pod kůrem.

Ohlášky svatby: v sobotu 9. září uzavřou v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích církevní sňatek Mgr. Vojtěch Dobeš z Brna Medlánek a Bc. Marie Štěpáníková
z Kroměříže.