Ohlášky 17. 9. 2023

Ohlášky 17. 9. 2023 

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

Od 18:30 je obvyklá nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské
a jáhenské službě.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti,
v říjnu je ještě několik volných termínů pro úklid fary a herny.

Mše sv. v týdnu budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu
v 7:00. Příští neděli budou v kostele mše sv. jen v 7:15 a 8:30, v Medlánkách bude hodová mše sv. v 10:00.

Výuka náboženství začne v pondělí 18. září – rozvrh je zde a na nástěnkách.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o jedné
z mnoha starozákonních postav, se kterými se budeme v tomto školním roce seznamovat. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Ve čtvrtek je po mši sv. společenství seniorů. Téma Píseň o Bernadettě – Franz Werfel – Příběh a zjevení Panny Marie chudé dívce v Lurdech.

V pátek je setkání maminek zahájené adorací od 9:00.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 22. září v 19:00 a bude ukončena v sobotu 23. září v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace 24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele – další informace jsou na nástěnkách.

Sestry z naší farnosti srdečně zvou na oslavu liturgické památky otce Pia, která letos proběhne v sobotu 23. září v kostele sv. Tomáše v Brně. Akci pořádá Sekulární institut Servi della Sofferenza, kterého jsou sestry členkami. Více informací je na plakátku na nástěnce.

V sakristii se můžete přihlašovat na farní pouť do Strážnice, Petrova a na sv. Antonínek u Blatnice, která se uskuteční v sobotu 30. září. Cena 350,– Kč. Letáčky jsou na nástěnkách.

Farnost Královo Pole nabízí možnost uctění ostatků blahoslaveného Carla Acutise od 21. září do 1. října. 24. září v 10:30 bude o něm přednáška a 28. září v 18:00 přednáška na téma “digiděti.cz” , vstupné je dobrovolné. Další informace budou
k dispozici příští týden.

Do pátku můžete zasílat příspěvky do dalšího čísla Rožně rozen@napismi.cz

V pondělí 25. září 2023 proběhne v 15 hodin v Ořechově u Brna fotbalový zápas kněží z Čech proti kněžím z Moravy a Slezska – pokud by tam někdo chtěl jet fandit, zastavte se na domluvu v sakristii.