Ohlášky 22. 10. 2023

Ohlášky 22.10. 2023 

Dnes je 29. neděle v mezidobí.

Slavíme Světový den misií – Misijní neděli. Sbírka je určena pro světový fond solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech. Před kostelem si můžete nabídnout napečené dobroty. Na faře je misijní bazar věcí, které by mohly někomu udělat radost. Výtěžek bazaru bude zaslán na misie do Bulharska na dostavbu kostela. Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Od 16:30 bude v kostele povídání o roční dobrovolné službě Renči Schmidtové  v Ekvádoru – srdečně všechny zveme.

Spacáky a deky pro lidi bez domova můžete odevzdat komunitě Sant´Egidio na oratoři.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Sbírka minulé neděle byla pro společnost Ruka pro život, vybralo se 16 045,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

Na službu do farní kavárny se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti, příští neděli zvou po všech mších sv. paní Škvařilová, Hřebačková a Bedřichová.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, ve středu nebude mše sv. zaměřená na děti – následující čtvrtek a pátek jsou totiž podzimní prázdniny.

V úterý nebude na faře náboženství pro 8. – 9. třídu. 

V úterý bude po mši sv. od 18:45 setkání k praxi křesťanské meditace zveme i nové zájemce.

Ve čtvrtek 26. října je od 18:00 do 21:00 v prostorách BVV jedna ze zastávek  koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“. Během programu vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 27. října v 19:00 a bude zakončena v sobotu 28. října v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Ze soboty na neděli dojde k přechodu z letního na zimní čas. Hodiny se posunou ze 3:00 zpět na 2:00.

Příští neděli bude od 15:00 v kostele a následně na hřbitově pobožnost za zemřelé.

Nabízíme možnost „Příprav na manželství“ v naší farnosti – jedná se o vzdálenější přípravu na manželství. Kurz je rozdělen do sedmi setkání, která probíhají v rodině vedoucího manželského páru, a to v období od listopadu do března. Zájemci se mohou hlásit do konce října u o. Michala.