Teologické večery na biskupství

V podzimních měsících 2023 probíhají na Petrově 2 v rámci vzdělávání pro širokou veřejnost Teologické večery.

Na šesti setkáních Vás uvítají přednášející Doc. Petr Dvořák, Ph.D. a Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.

První tři přednášky budou vycházet z filozofického zakotvení křesťanské víry s jejími racionálními a etickými důsledky a následující tři přednášky se budou zabývat novozákonními centry křesťanství v Antiochii, Korintu a Efezu.