Ohlášky 29. 10. 2023

Ohlášky 29.10. 2023 

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

Dnes od 15:00 je v kostele a následně na hřbitově pobožnost za zemřelé.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti, dnes zvou po všech mších sv. paní Škvařilová, Hřebačková a Bedřichová.

Při sbírce minulé neděle, která byla na misie jsme vybrali 29 442,– Kč a na dostavbu kostela ve Staré Zagoře při štrůdlování a bazaru 17 443,– Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za všechny vaše finanční i hmotné dary. Také děkujeme Renči Schmidtové za její poutavé sdílení o roční dobrovolné službě v Ekvádoru.

V pondělí se v našem kostele rozloučíme v 10:00 s panem Jiřím Brychtou.

Mše sv. v týdnu budou v běžném pořadu, navíc bude mše sv. ve čtvrtek v 18:00 (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé). Na nástěnkách jsou „Podmínky stanovené k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“

Ve středu je Slavnost Všech svatých, mše sv. nebude zaměřena na děti, ve čtvrtek je po ranní mši sv. hodinová adorace za kněze a nová povolání moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné. Je to také adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře. Proto bude od 8:00 do 17:00 soukromá adorace a od 17:00 s jáhnem Petrem adorace moderovaná. Na oltáři Sv. Kříže je rozpis – prosíme, zapište se, aby kostel nezůstal prázdný.

V sobotu je 4. listopadu je brigáda na farním pozemku v Zamilovaném hájku. Sraz je v 8.30 u fary. Můžete se přihlašovat i do tabulky na stránkách farnosti . Další podrobnosti u otce Michala...

Příští neděli bude při mši sv. v 10:00 křest Alberta Nováka, v 15:00 pobožnost za zemřelé na hřbitově v Jehnicích, v 17:00 ve farní herně přednáška „Svatí z rodu Přemyslovců a historie tajuplného reliéfu Palladia země české“ ve farní herně a od 18:30 večer chval.