Ohlášky 19. 11. 2023

Ohlášky 19.11. 2023

Dnes je 33. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je na podporu katolických médií – srdečné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Ve farní kavárně se dnes na všechny těší Katka Svobodová a Eva Janovská, příští neděli po mši sv. v 8:30 a 10:00 Hadravovi. Na tuto službu o dalších nedělích se můžete  zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Od 18:30 je nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Mše sv. v týdnu budou v běžném pořadu.

V pondělí se v našem kostele rozloučíme se zemřelými – v 11:00 paní Marií Školoudíkovou a ve 13:00 paní Marií Hladíkovou.

V pondělí bude od 19:15 setkání Farní charity.

V úterý bude po mši sv. od 18:45 setkání k praxi křesťanské meditace zveme i nové zájemce.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti. Můžete se těšit na scénku o dalších starozákonních  postavách. Všechny děti i jejich rodiče zveme již na nácvik písniček od 17:45.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 24. listopadu v 19:00 a bude zakončena v sobotu 25. listopadu v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace 24 nebo v sakristii.

Příští neděle je poslední nedělí církevního roku – slavnost Ježíše Krista, Krále.

Uzávěrka adventního čísla Rožně je v pátek 24. 11. Ještě je volných 5 úmyslů mše sv. na prosinec.

Děkujeme všem, kteří přinesli použité dioptrické brýle, prostřednictvím farní charity budou zaslány do Afriky.

Zveme ženy z naší farnosti ke společnému posezení v pátek 24. listopadu 2023 po večerní mši do farní herny. Proběhne zde 1. setkání akce S + F + P to jest Sdílení + Film + Prosecco, neboli Ženy sobě. Udělejte si čas a přijďte. Informace jsou též na webu farnosti. Za společenství Modlitby matek Jana Rejmanová a Ivana Vítová.

Jiří Brauner (z kartuziánského nakladatelství a vydavatelství) sbírá ruční i el. invalidní vozíky, berle pod paži a francouzské hole pro Ukrajinu, kde je mnoho mladých vojáků bez končetin, kvůli šlápnutí na ruskou minu či po granátech. Pokud byste nevyužité starší funkční vozíky a berle doma měli, můžete je až do první neděle adventní po každé mši sv. přinést na faru.