Ohlášky 24. 12. 2023

Ohlášky 24. 12. 2023

Slavíme čtvrtou neděle adventní.

Pro Betlémské světlo si můžete přijít po mši sv. od 9:00 do 10:00 do kostela, od 10:00 do 11:00 na obvyklá místa ve farnosti a po celý den také k hlavnímu kříži na řečkovickém hřbitově.

Dnes bude v 16:00 Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi a večerní mše z vigilie „půlnoční“ ve 23:00.

V pondělí je Slavnost Narození Páně, v úterý svátek sv. Štěpána mše sv. jsou v nedělním pořadu. Od středy až do neděle v našem kostele mše sv. nebudou.

Narození Pána Ježíše do našich srdcí bychom měli společně oslavit nejen při bohoslužbě. Kdo bude mít na Boží hod Vánoční po desáté mši sv. chvilku času, může se připojit k pastýřům a dalším poutníkům do Betléma před naším kostelem. Něco na zub, hrníček a hudební nástroj se bude určitě hodit.

Tak jako každý rok je možné spojit sváteční procházku s návštěvou betléma. Kostel bude za tímto účelem otevřen 25. a 26. prosince a 1. ledna od 15:00 do 17:00. Prosíme, zapište se na hlídání do rozpisu na oltáři Sv. Rodiny.

V pátek 29. 12. začíná v 19:00  24 hodinová adorace, která bude zakončena v sobotu v 19:00. Prosíme, zapište se co nejdříve do tabulky na stránkách farnosti nebo v sakristii. V pátek od 19 do 21 hod. je také možnost přímluvné modlitby. Tentokrát bude adorace 24 bez přítomnosti kněze, tedy bez možnosti přijetí svátosti smíření.

Příští neděli je svátek Sv. Rodiny, při všech mších sv. bude obnova manželských slibů.

Na službu do farní kavárny  a úklid fary a herny jsou připraveny tabulky na rok 2024 – můžete se zapisovat.

Farní ples se uskuteční v sobotu 13. ledna od 19:30 v Sokolovně. Předprodej vstupenek bude probíhat ještě po mši svaté v neděli 7. 1. u Marty Hadravové. Bližší informace a prosba o pomoc jsou na webu.

Hromadí se nám vámi přinesené použité poštovní známky. Prosíme iniciátora této aktivity, aby se přihlásil a v sakristii si je vyzvedl.

Otec Jan prosí o podporu výstavby střechy pro školní jídelnu a kuchyni v MPANZE v Tanzanii – plakát s podrobnostmi je na nástěnce a na farním webu.

Přejeme všem radostné a požehnané Vánoce.