Vánočním andělem jsi ty

„Vánoce jsou většinou hlučnými svátky:

prospělo by nám trochu ticha, abychom slyšeli hlas Lásky.“

 

Vánoce jsi ty,

když se rozhodneš znovu se narodit každý den a nechat Boha vejít do tvé duše.

Vánoční stromeček jsi ty,

když vydržíš pevný ve větru a v obtížích života.

 

Vánoční ozdobou jsi ty,

když se tvé ctnosti stanou barvami, které zkrášlují tvůj život.

 

Jsi také světlem Vánoc,

když svým životem, svou dobrotou, trpělivostí, radostí a štědrostí ozařuješ cestu ostatních.

 

Vánočním zvonem jsi ty,

když svoláváš a spojuješ lidi kolem sebe.

 

Vánočním andělem jsi ty,

když zvěstuješ celému světu poselství míru, spravedlnosti a lásky.

 

Vánoční hvězdou jsi ty,

když někoho přivedeš k setkání s Pánem.

 

Jsi také mudrci z východu, když nezištně dáváš to nejlepší, co máš.

 

Koledami jsi ty,

když si získáš vnitřní harmonii v duši.

 

Vánočním dárkem jsi ty,

když jsi opravdovým přítelem a  bratrem všech lidských bytostí.

 

Vánočním přáním jsi ty,

když odpouštíš a přinášíš usmíření, i když přitom trpíš.

Štědrovečerní večeří jsi ty, když nasytíš chlebem a nadějí chudáka, který žije ve tvém okolí.

 

Ty jsi vánoční nocí,

když pokorně a pozorně přijímáš ticho Spasitele světa bez hluku a velkolepých oslav;

 

ty jsi úsměvem důvěry a něhy, vnitřním pokojem nikdy nekončících Vánoc, které v tobě nastolují Boží království.

Šťastné Vánoce všem, kdo připomínají Vánoce!

 

Vánoční poselství papeže Františka 2014