Neděle Božího slova

Pojďme společně prožít toto malé pětileté jubileum Svátku Božího slova. Nechme se inspirovat pro sebe i blízké kolem nás.

Papež František zdůraznil, že je důležité během každého dne si přečíst jeden úryvek z evangelia, abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, v evangeliu. Nabádá přečíst si denně maličkou pasáž z evangelia, tak jak umíme, a dodává: „časem se to bude postupně zlepšovat a zdokonalovat“.

„Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

Další inspirace k prožití neděle Božího slova