Ohlášky 4. 2. 2024

Ohlášky 4. 2. 2024

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Od 18:30 je večer chval.

Mše sv. budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

V úterý se v našem kostele ve 13:00 rozloučíme při mši svaté se zemřelým panem Aloisem Boucníkem.

Středeční mše sv. nebude zaměřena na děti – jsou prázdniny.

Ve čtvrtek je po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je uzávěrka postního Rožně.

Příští neděle je Světový den nemocných, při mši sv. v 7:15 a 8:30 bude společné udělování svátosti nemocných. Svátost nemocných může přijmout ten, kdo má závažné akutní či chronické zdravotní problémy, dlouhodobé nemoci tělesné i psychické nebo je před operací – a také ten, kdo již dosáhl seniorského věku. Svátost nemocných lze přijmout jen ve stavu milosti posvěcující. Je-li
v tomto smyslu pochybnost, je třeba předem přistoupit ke svaté zpovědi. Pokud někdo nemůže přistupovat ke svátostem (např. z důvodu nesvátostného manželství nebo partnerského svazku bez uzavřeného manželství), nemůže přijmout ani svátost nemocných. Výjimkou je závažný zdravotní problém ohrožující na životě. V takovém případě se ale nebojte obrátit osobně na kněze – vždy najdeme vhodné řešení. Prosím také ty z Vás, kdo jste mladší a zdraví, abyste na tyto mše svaté přivezli autem starší a nemocné a pomohli jim zúčastnit se bohoslužby.

V sobotu 24. února se od 14:00 uskuteční velké Setkání lektorů brněnských farností. Budou připraveny tři přednášky, které pomohou lektorům číst s radostí a přitom dobře. Prosíme lektory, kteří mají v úmyslu se tohoto setkání zúčastnit, aby se přihlásili u svých vedoucích nebo u otce Michala nejpozději do 17. února. Celkový počet účastníků máme za farnost nahlásit otci děkanovi.

Příští neděli 11. února v 17:00 se ve farní herně uskuteční další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naší civilizaci, tentokrát s názvem: Světci a svědci víry. Budete mít možnost více se seznámit s osobnostmi českých dějin  jejichž život ovlivnila víra jako např. Mendel, Kafková, Toufar a další.

V sobotu 18. května bude naše farnost opět pořádat festival Full of Life. Můžete si již termín uložit do svých kalendářů. Více informací najdete na stránkách www.fulloflife.cz