Ohlášky 11. 2. 2024

Ohlášky 11. 2. 2024

Dnes je 6. neděle v mezidobí, Světový den nemocných. 

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes se v 17:00 ve farní herně uskuteční další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naší civilizaci, tentokrát s názvem: Světci a svědci víry. Budete mít možnost více se seznámit s osobnostmi českých dějin jejichž život ovlivnila víra jako např. Mendel, Kafková, Toufar a další.

Od 18:30 je nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

V pondělí je od 19:00 na faře setkání akolytů.

V úterý je od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě, po mši sv. setkání k praxi křesťanské meditace a od 19:00 společné setkání farních rad.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Ve středu zahájíme svatopostní dobu. Tento den je dnem přísného postu. Mše sv. s udílením popelce bude ráno v 7:00 a večer v 18:00.

Ve čtvrtek je po mši sv. na faře setkání seniorů – téma Moje mládí.

V pátek je od 9:00 setkání maminek na faře.

V sobotu je schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře. Můžete se zase těšit na velice zajímavý program až do 11:30 – vezměte si s sebou boty na fotbal do tělocvičny. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

Příští neděle je první postní, křížovou cestu od 17:30 povedou muži.

V sobotu 24. února se od 14:00 uskuteční velké Setkání lektorů brněnských farností, program je na nástěnkách. Prosíme, přihlaste se co nejdříve u svých vedoucích nebo u otce Michala, abychom mohli počet účastníků za farnost nahlásit otci děkanovi.

Nabízíme náměty „Jak v naší farnosti prožít postní dobu?“

Postní cestička pro děti

Děti si budou moci vytištěné cestičky vzít domů a podle legendy si je postupně vyplnit,
v kostele budou vybarvovat společnou cestičku s panem farářem na středečních mších sv.

Postní výzvy pro dospělé

Kdykoliv si můžete vybrat z košíčku pod kůrem postní výzvu (úkol) jako inspiraci k plnění během postních dní.

Modlitba rodin za rodiny

Můžete se zapojit do postní modlitby za jiné rodiny farnosti. Zároveň se jiná rodina farnosti bude modlit za vaši rodinu.

Na oltáři sv. Rodiny se každý týden (vždy do pátku) můžete zapsat na seznam. Vždy v neděli si vás z košíku pod kůrem některá další zapsaná rodina vylosuje a vy si vylosujete svou svěřenou rodinu. Jestli si informaci o vzájemné modlitbě mezi sebou sdělíte, je na vašem uvážení.

Sbírka na Mary‘s Meals

Peníze ušetřené sebezáporem vložené do charitní pokladničky pod kůrem budou pomáhat během celé postní doby projektu Mary’s Meals.

Postní duchovní obnova

Pod vedením P. Josefa Pohanky proběhne v pátek 8. března a v sobotu 9. března. dlouholetého faráře v Žarošicích a v současnosti v Křižanově.

Všechny tyto aktivity budou v postním čísle Rožně, který se bude rozdávat příští neděli.