Ohlášky 9. 6. 2024

Ohlášky 9. 6. 2024

Dnes je 10. neděle v mezidobí.

Do farní kavárny zvou po všech mších sv. paní Škvařilová, Slavíková, Hlaváčková, Coufalíková a Bedřichová..

Od 18:30 je nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Bohoslužby v příštím týdnu budou v obvyklém pořadu. Navíc bude mše svatá v pondělí v 18:00 hod.

V pondělí je od 19:00 na faře setkání ekonomické rady farnosti.

V úterý je po mši sv. od 19:00 společné setkání farních buněk.

Na středeční mši sv. zveme zejména děti – od 17:00 bude pro ně předprázdninová zpověď a po mši sv. na faře zakončení školního roku.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře a od 17:30 v kostele modlitba růžence za mír ve světě.

V pátek bude pan farář navštěvovat nemocné, po mši sv. budou mládežnické chvály.

Příští neděli bude mše sv. v 10:00 na Ořešíně u příležitosti výročí posvěcení kaple Neposkvrněného srdce Panny Marie. Večer bude v kostele od 18:30 adorace se zpěvy z Taizé.

Již dnes zveme všechny na neděli 23. června. Na farním dni společně oslavíme 10. výročí kněžského svěcení otce Michala. Program bude na faře od 15:00. Při této příležitosti prosíme ochotné pekaře a pekařky o napečení dobrot. 

Při sbírce na stavbu farní kůlny se minulý týden vybralo 32 026,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Prosíme o modlitby za zdar díla.

Vzadu na stolku v kostele  a zde na webu jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2024/25. Přihlášky odevzdávejte katechetkám nebo v sakristii do 30. června 2024.Od nového školního roku otevíráme v naší farnosti nový program Katecheze Dobrého Pastýře, který bude zaměřen na děti od 3 – 6 let. Hlavním smyslem katecheze je umožnit dětem vytvářet si a prožívat osobní vztah s Bohem. 

Ještě je možné přihlásit se na pracovně poznávací pobyt od 11. do 18. srpna v bulharském Kazanlaku. Zájemci se hlaste přímo faráři. Akce je výhradně pro muže 😉.

V pátek 14. 6. je uzávěrka prázdninového čísla Rožně.

Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze hledá zájemce
o práci v médiích. Pro mladé křesťany (případně i pro sympatizanty křesťanství), kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, je výbornou příležitostí Akademie televize Noe. Základní informace jsou na https://www.vosp.cz/noe. Studenti od prvního ročníku kromě studia mediální školy sbírají zkušenosti v oboru díky praxi v pražské redakci televize Noe. Kontakt na vedoucího redakce Lukáše Jirsu jirsa@telepace.cz . Plakátky jsou na nástěnkách.

Manželské ohlášky z farnosti sv. Tomáše v Brně

Oznamujeme, že Josef Kroka a Agáta Oláhová, oba z ŘKF Brno-Řečkovice, hodlají
uzavřít církevní manželství v kostele sv. Tomáše v Brně dne 14.6.2024.
Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.